Vragen SP over chaos bij BSO in Stad

GRONINGEN - De SP raadsfractie in Groningen wil van het college van burgemeester & wethouders weten waarom er niet eerder ingegrepen is in de financiële chaos bij de buitenschoolse opvang in de Schilderbuurt in Groningen.Na het vertrek van de directeur in april van dit jaar werd duidelijk dat de financiële chaos bij de BSO enorm is. Er zijn stapels onbetaalde rekeningen en belastingaanslagen boven water gekomen en sociale premies bleken niet afgedragen. Daar staat tegenover dat de ouderbijdragen niet op tijd zijn geïnd en subsidies niet binnengehaald. De problemen zijn al sinds eind 2000 bij de raad bekend en de SP wil weten waarom de situatie in de tussen tijd niet is verbeterd.
null