Meerderheid Staten: 'Gedeputeerde, pak verhuurdersheffing aan'

De Provincie moet een vuist maken tegen de verhuurdersheffing
De Provincie moet een vuist maken tegen de verhuurdersheffing © Compilatie RTV Noord
Een meerderheid in Provinciale Staten vindt dat het provinciebestuur moet lobbyen om de verhuurdersheffing van tafel te krijgen. Zo moeten woningcorporaties weer meer kunnen investeren.
De verhuurdersheffing is in fasen door het Rijk opgelegd aan 170 woningcorporaties in ons land. De maatregel levert de staatskas zo'n 1,7 mijljard euro op. De verwachting is dat dat in 2021 zo'n 3 miljard euro is.
Maar de woningcorporaties zeggen klem te zitten: door de heffing kunnen ze niet investeren in hun sociale woningvoorraad.

Wat is de verhuurdersheffing?

De Rijksoverheid beschrijft de verhuurdersheffing als volgt: verhuurders die meer dan 50 huurwoningen bezitten, betalen een heffing over de WOZ-waarde van de huurwoningen. Het gaat hierbij om huurwoningen waarvan de huur niet hoger is dan € 720,42 per maand (prijspeil 2019). In 2019 is de verhuurderheffing 0,561%.

PvdA in provincie tegen

Een meerderheid in Provinciale Staten vindt dat gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) samen met de Groninger gemeenten en de woningcorporaties bij het Rijk moet lobbyen om de verhuurdersheffing van tafel te krijgen. Onder meer coalitiepartijen GroenLinks en D66 zijn voor deze oproep. Maar coalitiegenoot PvdA, de partij van gedeputeerde Van Dekken, is tegen.
Dat ondanks dat PvdA-Kamerlid Henk Nijboer in de Tweede Kamer al langere tijd pleit voor het afschaffen van de verhuurdersheffing. Het kan Van Dekken niet overtuigen. 'Wij als college raden deze motie af', is het antwoord van hem. 'De verhuurdersheffing is niet onze rol als provinciale overheid.'

'Doen we dan ook niks met gaswinning?'

Statenlid Ankie Voerman (Partij voor de Dieren) is een van de indieners van de motie en verbaast zich over de dubbele moraal van het provinciebestuur. 'Zoutwinning en gaswinning zijn ook 'Rijksdingen', geeft ze aan. 'Gaan we hier in het vervolg ook niks voor doen?'
Van Dekken wil daar niet aan. 'De beste lobbystrategie is door het via de Tweede Kamer te doen, ik weet ook niet wat het kabinet van plan is', stelt hij. 'Ik vraag me me af of de verhuurdersheffing prioriteit heeft. Ik wil met reden aan de slag, en niet onzinnig.'
Die opmerking is tegen het zere been van Voerman. 'Hoor ik de gedeputeerde nou zeggen dat hij een dergelijke lobby onzinnig vind?'

Moeten strijden

Ook Hans Haze (Groninger Belang) is verbaasd. 'Ik schrik hier een beetje van. We hebben volgens mij een lobby verricht om de gasmeter naar nul te krijgen', zo geeft hij aan. 'Zie dit verhaal niet in een ander licht. We hebben bij de gaswinning met elkaar moeten strijden en dat geldt voor de verhuurdersheffing volgens mij ook.'
Het betoog van Van Dekken overtuigt een meerderheid niet. Het voorstel wordt aangenomen en Van Dekken zal volgens de Staten aan de slag moeten met het aankaarten van de verhuurdersheffing. 'De gedeputeerde kan de motie naast zich neerleggen', zegt Joke Lesman (SP) . 'Maar ik zou maar één ding doen, meneer Van Dekken: de motie aannemen en uitvoeren.'
De PvdA-bestuurder zegt uiteindelijk toe de lobby tegen de verhuurdersheffing te ondersteunen.