Versterkte dijk Delfzijl Eemshaven geopend

Met de onthulling van een bankje nabij het Eemshotel is de versterkte dijk van de Eemshaven naar Delfzijl donderdag officieel geopend.
Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat was bij de historische gebeurtenis aanwezig. Er is vijf jaar aan de dijk gewerkt.
Bij versterking van de dijk is een miljoen kubieke meter zand verplaatst, zeshonderdvijftigduizend kuub klei aangevoerd en zeventigduizend ton asfalt verwerkt.
De dijk voldoet aan de nieuwste veiligheidseisen, is bestand tegen aardbevingen en berekend op de verhoging van de zeespiegel met een halve meter in 2050. Ook is bij het ontwerp van de dijk rekening gehouden met bodemdaling als gevolg van gaswinning.