SodM: 'Toename aardbevingen geen reden extra maatregelen'

Een seismograaf registreert een beving
Een seismograaf registreert een beving © Flickr
Ondanks de toename van het aantal aardbevingen, ziet het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) geen reden tot extra maatregelen.
Tot deze conclusie komt het SodM na het bestuderen van de rapportage van de NAM.
De aardbeving van Garrelsweer op 3 december, met een kracht van 1,9 op de Schaal van Richter, zorgde ervoor dat de 'aardbevingsdichtheid' in Groningen een grenswaarde overschreed. Volgens de procedure maakte de NAM hier een analyse van. Op basis daarvan adviseert het SodM vervolgens minister Wiebes over eventueel te nemen maatregelen.

Wat is aardbevingsdichtheid?

De aardbevingsdichtheid wordt bepaald door het aantal bevingen met een kracht van 1,0 of hoger te tellen in het afgelopen jaar en te berekenen hoe hoog de concentratie per gebied is.
Voor de aardbevingsdichtheid gelden drie niveaus: het waakzaamheids-, signalerings- en interventieniveau. Op dit moment geldt in Groningen het signaleringsniveau. In onderstaande grafiek van het SodM is te zien hoe de aardbevingsdichtheid het afgelopen jaar is gestegen.

Geen reden tot zorg

Hoewel de grens van het signaleringsniveau dus is overschreden, is er volgens het SodM dus nog geen reden tot zorg.
'Naast de reeds ingezette vermindering van de productie in Groningen ziet SodM geen aanvullende mogelijkheden om de veiligheidsrisico's verder te verlagen. SodM blijft de verdere ontwikkeling van de seismiciteit in de regio nauwgezet volgen', schrijft de toezichthouder aan minister Wiebes.