'De Boerenraad heeft wél vertrouwen in de toekomst'

Alex Datema van De Boerenraad
Alex Datema van De Boerenraad © Steven Radersma/RTV Noord
De Boerenraad. Zo heet de beweging die een groep boeren heeft opgericht omdat ze zich niet goed vertegenwoordigd voelt door andere boerenclubs. De Boerenraad ziet niets in het blokkeren van wegen of andere massale acties, maar wel in een andere manier van landbouw bedrijven.
Eén van de oprichters is melkveehouder Alex Datema uit Niekerk. Hij kan zich de frustratie van veel boeren over de aanpak van het stikstofprobleem goed voorstellen. Maar in plaats van op de trekker klimmen om actie te voeren richt hij zich liever op de toekomst. 
'2030'
'De Boerenraad richt zich op 2030', legt hij uit tussen de koeien op zijn bedrijf in Niekerk. 'Dan zouden we onze milieuproblemen opgelost moeten hebben, dus ook het stikstofprobleem. We moeten een bijdrage leveren aan herstel van de biodiversiteit, zorgvuldig met het landschap omgaan en de waterkwaliteit op orde brengen. En daarnaast ook een actieve bijdrage leveren aan het vastleggen van CO2.'
De problemen hobbelen maar door. We moeten kiezen voor een andere aanpak
Alex Datema - Boerenraad
Datema erkent dat het een lange lijst is, maar is dat de uitdaging waar boeren voor staan. Volgens hem heeft het geen zin alleen naar de korte termijn te kijken: 'Eerst hadden we de melkquotering, dat ging voorbij. Toen kregen we problemen met fosfaat, en nu, twee jaar later, hebben we een stikstofprobleem. Zo hobbelt het maar door, dus we moeten kiezen voor een integrale benadering van de landbouw.' 
Ik verwacht dat de overheid net zoveel helpt het systeem te veranderen, als dat ze heeft geholpen dit systeem te bouwen
Alex Datema - Boerenraad

Toekomst

Datema en de Boerenraad vinden het niet meer dan logisch dat boeren hulp krijgen bij het omschakelen naar een andere werkwijze: 'De manier van landbouw bedrijven van nu is natuurlijk enorm gestimuleerd door de overheid. Dus als we nu met z'n allen concluderen dat het anders moet dat verwacht ik ook dat de overheid en de maatschappij nu net zo helpen het systeem te veranderen als dat ze geholpen hebben dit systeem te bouwen.' 
De komende tijd beraadt de net opgerichte Boerenraad zich over vervolgacties. 'We zijn daar hard over aan het nadenken', zegt Datema. 'Eén van de belangrijkste kenmerken is dat er al heel veel boeren er mee bezig zijn, dus dat we ook heel veel van elkaar kunnen leren.'