Onderzoek nodig naar lange termijn gevolgen van gaswinning onder het Wad

© Werkgroep Horizon Schiermonnikoog
Er moet onderzoek worden gedaan naar de lange termijn gevolgen van gaswinning onder de Waddenzee.
Dat adviseert de Commissie voor de Milieueffectrapportage, volgens Omrop Fryslan, op een verzoek van minister Eric Wiebes van Economische Zaken om het hedendaagse toezicht van het Wad tegen het licht te houden.

Bodemdaling

Gaswinning onder het Wad is nu toegestaan, maar bij teveel bodemdaling of schade aan de natuur moet de gaskraan dichter worden gedraaid. Er wordt toezicht op de gevolgen van gaswinning gehouden.
De wijze waarop dat gebeurt, werkt volgens een zogeheten auditcommissie goed om belangrijke veranderingen in het Wad te volgen.

Niet slecht

De commissie is door minister Wiebes van Economische Zaken gevraagd om nog eens goed naar de gevolgen te kijken. Eén van de conclusies is dat de gaswinning in 2018 niet slecht is geweest voor de natuur, ook is de bodem niet teveel gezakt.
Gasvelden in de Waddenzee. (foto/grafiek: ANP)
Op de lange termijn ligt dat mogelijk anders. Het is onduidelijk hoelang de bodem nog zal dalen nadat gaswinning stopt. Ook is het niet duidelijk wat de bodem doet als er minder druk op de 'waterdoorlatende lagen' komt.

Verhoogde zeespiegel

Daarbij komt de mogelijke versnelling van een verhoogde zeespiegel. De commissie twijfelt niet aan de hedendaagse werkwijze, zo schrijft de commissie. Maar ze adviseren 'om in komende rapportages te onderzoeken of het 'hand aan de kraan'-principe ook de langetermijngevolgen voor de natuur voldoende kan beheersen.'