In De Onlanden was 2019 een recordjaar voor de broedvogel

Er waren afgelopen jaar meer broedvogels dan andere jaren in natuurgebied De Onlanden. Ook lag het aantal verschillende soorten vogels hoger dan anders.
Volgens Wim van Boekel van Stichting Natuurbelang De Onlanden heeft dat onder andere te maken met het moeras dat zich ten positieve ontwikkelt en veranderingen in de weidegebieden die positief zijn voor de vogels. 'Van alle vogelsoorten was er een toename in het gebied. Het aantal soorten is gestegen naar 109.'
Maar Van Boekel waarschuwt wel dat de positieve ontwikkeling moet blijven. 'Het is niet zo dat we het gemaakt hebben. We hebben het gebied zoveel mogelijk zijn eigen gang laten gaan. Dan ontwikkelt het gebied zich het beste.'

Problemen

Toch ziet Van Boekel nog wel problemen in de toekomst. 'Er zijn altijd bedreigingen. Je ziet het steeds drukker worden. Je kan spreken van recreatiedruk. Daar heeft het gebied wel van te lijden.'
Ook de natuur zelf kan een bedreiging vormen voor De Onlanden. 'Er is een enorme toename van de waternavel (een waterplant, red.). Dat loopt uit de klauwen. Dat tast soorten aan', aldus Van Boekel.