Ernstige vervuiling in Wildervank

WILDERVANK - De GGD adviseert inwoners van Wildervank om niet langer uit hun moestuin te eten.Het advies geldt voor de bewoners langs de Middensloot, een afwateringskanaaltje tussen Veendam en Bareveld.
De sloot, maar ook tientallen aangrenzende tuinen, blijken ernstig vervuild te zijn. Zo zijn er hoge concentraties van lood, zink en koper aangetroffen.
Vervolgonderzoek moet straks uitwijzen hoe groot en ernstig de vervuiling exact is. Het is niet bekend wie de vervuiling heeft veroorzaakt. Aan de Middensloot waren de afgelopen 150 jaar 25 benzinestations, twaalf smederijen en vijftien koperslagerijen gevestigd.