PvhN: 'Onderzoek intensievere samenwerking tussen waterschappen'

© Waterschap Noorderzijlvest
De Groninger Statenfractie van de Partij voor het Noorden (PvhN) wil onderzoeken of de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's inniger kunnen samenwerken.
De partij vreest dat de waterschapstarieven de komende jaren zullen stijgen.
De PvhN pleit daarom voor een onderzoek naar een nauwere, organisatorische samenwerking tussen beide waterschappen, zodat de gezamenlijke overheadkosten naar beneden kunnen.
'Alles in nu dubbel', zegt fractievoorzitter Dries Zwart. 'Ze hebben twee gebouwen, twee directeuren, twee communicatieafdelingen. En dat alles in een relatief klein gebied.

Investeringen

Waterschap Noorderzijlvest investeert de komende jaren miljoenen euro's in het versterken van dijken, een verbeterde zuivering van het water en het schap neemt maatregelen om de nadelige effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Hierdoor zullen de tarieven omhoog gaan.

Kritische blik

Maar volgens de PvhN voeren de waterschappen ook taken uit die niet tot haar kerntaken behoren. 'Daar moet kritisch naar gekeken worden', vindt Zwart. 'Alles wat niet in het rechtstreekse belang van de belastingbetaler is, moet je goed tegen het licht houden.'
De partij pleit verder voor meer toezicht door de provincie.