Loket geopend voor Groningers die schade niet volledig gecompenseerd kregen door NAM

Het door de NAM betaalde bedrag was niet altijd voldoende om de schade te herstellen
Het door de NAM betaalde bedrag was niet altijd voldoende om de schade te herstellen © Karlis Dambrans / Flickr Creative Commons / Jos Schuurman (FPS)
Het digitale loket voor Groningers die niet genoeg hadden aan de vergoeding van de NAM om de aardbevingsschade aan hun huis te herstellen, is geopend. Met het loket moeten de gedupeerden alsnog voldoende worden gecompenseerd.
Het loket werd in november aangekondigd en vloeit voort uit afspraken die zijn gemaakt tussen minister Eric Wiebes van Economische Zaken, de Groningse commissaris van de Koning René Paas en de NAM.
De gedupeerden die vinden dat ze in aanmerking komen voor het loket, kunnen zich melden bij de provincie.

Verschil betalen

Aan de compensatie zijn voorwaarden verbonden. Zo moeten woningeigenaren kunnen aantonen dat het aanbod van de NAM onvoldoende was. Het verschil moet met een offerte of factuur worden aangetoond.
De melding die bij de provincie wordt gedaan, wordt ter beoordeling voorgelegd aan de NAM. Als blijkt dat gedupeerden inderdaad niet genoeg zijn gecompenseerd, moet de NAM het verschil betalen.
Als de NAM het verzoek (deels) afwijst, wordt de informatie voorgelegd aan een onafhankelijke kostendeskundige. De NAM neemt 'in beginsel' het advies over dat daaruit voortkomt, zo schrijft de provincie.

Niet voldoende

Een meerderheid van de ruim zesduizend schadegevallen die voor 31 maart 2017 zijn afgehandeld, heeft in 2018 een schadevergoeding van de NAM geaccepteerd.
Een onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer toonde echter aan dat het door de NAM betaalde bedrag lang niet altijd voldoende was om de schade daadwerkelijk te herstellen. Mensen betaalden het verschil voor het schadeherstel uit hun eigen portemonnee.

Uitzondering

In deze aanvullende compensatieregeling zijn ook uitzonderingen. Iemand die het NAM-aanbod namelijk niet heeft geaccepteerd en heeft voorgelegd aan de Arbiter Bodembeweging of de rechter komt niet in aanmerking voor het loket.
Een andere groep die geen gebruik kan maken van het loket zijn gedupeerden die maatwerk hebben gekregen voor bijvoorbeeld een complexe schade of die de schade hebben hersteld volgens een andere methode dan de NAM destijds voorstelde.
Het loket blijft tot 1 maart 2020 open.