Enexis kan geen extra zonnestroom verwerken via hoogspanningsstations in Stad en Veendam

Een hoogspanningsmast
Een hoogspanningsmast © Jos Schuurman/FPS
De hoogspanningsstations in Veendam en aan de Bornholmstraat in Groningen kunnen niet op korte termijn aangepast worden om extra stroom van zonneparken af te voeren.
Dat blijkt uit onderzoek door netwerkbeheerder Enexis. Doel van het onderzoek was om te bekijken of de capaciteit door zogeheten congestiemanagement kan worden uitgebreid. 
Dat management komt er kort gezegd op neer dat er met geringe technische aanpassingen meer stroom kan worden afgevoerd. Dat blijkt voor deze twee stations dus niet mogelijk.

Zeven Groningse knelpunten

De regionale netbeheerder heeft in zijn werkgebied nu 22 knelpunten aangewezen, waarvan zeven in Groningen: Eemshaven-Oost, Weiwerd, Kropswolde, Musselkanaal-Zandberg, Stadskanaal, Veendam en Groningen Bornholmstraat.
Voor deze hoogspanningsstations kan Enexis voorlopig geen aanvragen voor het terugleveren van stroom honoreren. Simpel gezegd: Enexis kan daar de geleverde stroom door nieuwe zonneparken niet verwerken.