Critici: 'De zuidelijke ringweg gaat 100 tot 200 miljoen euro duurder uitvallen'

De huidige aanpak van de zuidelijke ringweg brengt enorme risico's met zich mee. Dat zeggen verkeersdeskundigen Piet Muijzert en bewonersorganisatie Groningen Verdient Beter vandaag tegen partijen in de Provinciale Staten.

'De heer Muijzert stuurt ons regelmatig lange e-mails over de aanpak van de Zuidelijke Ringweg', zegt initiatiefnemer Dries Zwart, fractieleider van de Partij voor het Noorden. 'Wij vonden dat het goed was dat hij ons zijn visie zou vertellen. Daarop zijn Pieter Sauer en Brenda Bolt van Groningen Verdient Beter aangehaakt en hebben ook andere fracties aangegeven graag bijgepraat te willen worden.'

De boodschap van Muijzert uit Oude-Pekela spitst zich toe op twee problemen.

'Bodem niet stabiel genoeg'

Allereerst is dat de grondwaterverstoring die optreedt bij de bouw van de tunnelbak. Muijzert en Brenda Bolt van Groningen Verdient Beter benadrukken dat de Zuidelijke Ringweg wordt gebouwd op uiteinden van de Hondsrug. Die bodem is volgens hen niet stabiel genoeg om een dergelijk project op te bouwen.

Zij voelen zich gesteund door het rapport van Deltares van vorig jaar, dat in opdracht van Rijkswaterstaat is gemaakt. In dat rapport wordt gemeld dat aannemerscombinatie Herepoort de pompproeven niet volledig genoeg heeft uitgevoerd om een compleet beeld te krijgen van de grondwaterverlagingen.

Wie zijn de deskundigen?

Piet Muijzert is een voormalig uitvoerder uit de weg- en waterbouw en werkte jarenlang op verschillende bouwprojecten in het hele land. Hij verkreeg onder Noordelijke politici bekendheid als bezorgde burger die onder meer de provincies Groningen en Drenthe wees op de aanpak van de N33 tussen Assen en Zuidbroek. Muijzert spreekt regelmatig in tijdens vergaderingen van Provinciale Staten wanneer de Zuidelijke Ringweg als bespreekpunt op de agenda staat.

De bewonersorganisatie Groningen Verdient Beter verzet zich de afgelopen jaren tegen de bouw van de zuidelijke ringweg. Volgens Pieter Sauer zorgt 'een snelweg door de stad Groningen' onder meer voor een ongezonde lucht, waar inwoners op termijn hinder van kunnen ondervinden.

Meer onderwaterbeton

Daarnaast maken Muijzert en Groningen Verdient Beter zich zorgen over het feit dat aannemerscombinatie Herepoort slechts voor delen van het aanleggen van de tunnelbak onderwaterbeton zal gebruiken. Muijzert betoogt dat de hele ringwegtunnel, zo'n 1400 meter, met onderwaterbeton zal moeten worden aangelegd.

Ik schat in dat het tekort van de zuidelijke ringweg kan oplopen tussen de 100 en 200 miljoen euro
Piet Muijzert - deskundige

'In mijn berekeningen kost de aanleg van de tunnel tussen de 300 en 330 miljoen euro', zegt Muijzert. 'En dat terwijl de totale aanneemsom voor de zuidelijke ringweg 368 miljoen euro is. Ik schat in dat het tekort voor de bouw van de zuidelijke ringweg kan oplopen tot een bedrag tussen de 100 en 200 miljoen euro, afhankelijk van de manier hoe je het aanpakt.'

Zorgen

Vertegenwoordigers van coalitiepartij VVD en oppositiepartijen SP, PVV, Partij voor het Noorden en de Partij voor de Dieren horen het bezorgd aan. Zij vrezen dat het beschikbare budget van 368 miljoen euro fors overschreden zal worden.

'Maar zolang aannemerscombinatie Herepoort geen definitief ontwerp heeft afgeleverd voor de aanpak van de bouwkuip en de rest van de weg, is dat nu moeilijk te zeggen', zegt Statenlid Nico Bakker (VVD). 'Maar zorgen maak ik me wel.'

'Beter luisteren tijdens het bouwen'

SP-Statenlid Kees Frenay vraagt zich af hoe de aanbesteding heeft plaatsgevonden. 'Eigenlijk is er een contract met de aannemerscombinatie gesloten, zonder dat echt duidelijk werd hoe het werk gedaan moest worden', zegt hij. 'Hoe kon je eigenlijk een prijs afgeven voor wat er moest gebeuren? Dat was toen namelijk nog niet duidelijk.'

Zwart spreekt van een nuttige bijeenkomst. 'Verschillende partijen kwamen tot de conclusie dat er meer aan de hand is dan alleen een weg die toevallig gemaakt moet worden. Het is goed dat we het gesprek zijn aangegaan.'

Denktank

PVV-voorman Ton van Kesteren vindt dat de Ringweg-critici meer gehoord moeten worden tijdens de bouwfase.

'Dit soort deskundigen moeten bijvoorbeeld door projectbureau Aanpak Ring Zuid als denktank meegenomen worden tijdens de uitvoering van de plannen', stelt hij. 'Dit zijn allerlei deskundigen die geen commercieel belang hebben, maar bezorgd zijn over de bereikbaarheid van de stad. Mijn voorstel is: stop deze mensen in een denktank en betrek ze bij de onderhandelingen en gesprekken die met de aannemer worden gevoerd.'

Van Kesteren wil een voorstel met deze inhoud indienen en hoopt daarbij op steun van in ieder geval de Partij voor het Noorden en de SP.

Statenleden

De bijeenkomst was speciaal belegd door de statenleden. Er waren geen gedeputeerden bij aanwezig.

Lees ook:

- Aanpak zuidelijke ring: wat staat ons in 2020 zoal te wachten?
- Alles over de zuidelijke ringweg

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad zuidelijke_ringweg Groningen
Deel dit artikel:

Recent nieuws