Veelbesproken mountainbikeparcours in Zuidhorn komt er (update)

Een mountainbiker
Een mountainbiker © Flickr/Tony Harrison (Creative Commons)
Het gemeentebestuur van Westerkwartier is akkoord met een mountainbikeparcours (MTB) door het Johan Smitpark en het Waterpark in Zuidhorn. De gemeente heeft hiervoor een omgevingsvergunning afgegeven.
Het parcours houdt de gemoederen in Zuidhorn al enkele jaren bezig. In 2016 is de gemeenteraad van de voormalig gemeente Zuidhorn benaderd met een inwonersinitiatief voor de aanleg van het parcours.
Gaandeweg het proces bleek dat het inwonersinitiatief zowel voor- als tegenstanders kent.

Hoorzitting

Naar aanleiding hiervan is er een hoorzitting gehouden. Ook hebben er onder leiding van een onafhankelijk begeleider gesprekken plaatsgevonden tussen voor- en tegenstanders. Deze gesprekken hebben niet geleid tot een breed gedragen oplossing.

Stap voor stap

De gemeenteraad van de voormalig gemeente Zuidhorn heeft in mei 2018 besloten het college op te dragen de ontwikkeling van een MTB-parcours in het Johan Smitpark en het Waterpark zorgvuldig ter hand te nemen.
Ook is een subsidie van ruim 26.000 beschikbaar gesteld onder voorbehoud van het met goed gevolg doorlopen van de vereiste procedures.
De aanvraag om het eerste gedeelte van het parcours te realiseren is getoetst aan de wettelijke kaders. Er zijn geen belemmeringen aangetroffen voor het MTB-parcours en daarom is nu een omgevingsvergunning verleend.

Bezwaren

Gerke Renting, bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Johan Smitpark en het Waterpark, is er niet blij mee dat de vergunning is toegekend. 'Dit hadden we niet verwacht. Er zijn veel brieven met bezwaren en meer dan honderd handtekeningen naar de gemeente gegaan.'
Renting is bang dat het MTB-parkoers 'overlast en drukte' oplevert. De stichting gaat bezwaar maken bij de gemeente.
Dit bericht is aangevuld met quotes van Gerke Renting