Gemeente Het Hogeland bevond zich op 'dun ijs'

Burgemeester Henk Jan Bolding tijdens zijn speech in de sporthal in Leens
Burgemeester Henk Jan Bolding tijdens zijn speech in de sporthal in Leens © RTV Noord
De nieuwe gemeente Het Hogeland heeft in haar eerste jaar te maken gehad met de nodige strubbelingen. Tot die conclusie komt burgemeester Henk Jan Bolding (CDA) dinsdagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie voor inwoners. Hij maakt de vergelijking met een schaatstocht.
Op 1 januari 2019 zijn de gemeente Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond gefuseerd en vormen de gemeente Het Hogeland. Burgemeester Bolding blikte terug op een aantal zaken uit het afgelopen jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in de sporthal van Leens.

Zware klus

'Het was een zware klus om deze organisaties samen te voegen. Mensen merkten dit af en toe aan onze dienstverlening', stelt de burgemeester. Zo kon er soms aan de balies van de gemeentehuizen niet de juiste diensten verleend worden aan de burgers, aldus Bolding. Ook liep het aanvragen van vergunningen niet altijd even goed. Maar dat is nu allemaal vlotgetrokken.
De burgemeester is trots dat de nieuwe ambtelijke organisatie zich er doorheen geslagen heeft. 'Er is veel werk verzet en daar heb ik bewondering voor'.

Zorgwekkende financiële situatie

'We zijn op dun ijs weggegaan. Langs scheuren en wakken, het ijs kraakte soms flink, maar we zijn er niet doorgezakt', stelt burgemeester Bolding. Hij doelt hiermee op de problemen van de gemeente.
Het Hogeland heeft namelijk te hoge uitgaven in het sociaal domein, waar de jeugdzorg onder valt. Die moet efficiënter en goedkoper worden ingericht. Ook het personeelsbestand moet aangepakt worden. 'We hebben last gehad van sneeuwduinen en zelfs zand op het ijs: ons begrotingstekort vraagt korte stevige slagen'.
De burgemeester heeft er wel vertrouwen in dat de situatie weer goed komt. 'Ja, sneeuwduinen en zand op het ijs. Maar met ons karakter van doorzetten en de kop d'r veur zal het ons lukken deze boeiende en uitdagende tocht door te zetten', zegt Bolding.

Jaarwisseling

De burgemeester stond verder stil bij oud en nieuw. Hij vindt het een kwalijke ontwikkeling dat de jaarwisseling de 'gevaarlijkste nacht van het jaar' is voor hulpverleners. 'Het nieuwe decennium begon op een beroerde manier voor veel mensen die ons veiligheid proberen te bieden.'
Bolding is niet te spreken over de vernielingen die dit jaar weer zijn gepleegd in zijn gemeente. 'We laten het met z'n allen gebeuren. Ook hier, op het in het algemeem zo vreedzame en rustige Hogeland, worden auto's in de brand gestoken. En groepen jongeren belagen zelfs een bewoonde woning en vallen mensen ernstig lastig', vertelt de burgervader in zijn speech.
Maandag werd bekend dat een groot aantal CDA- en VVD-burgemeesters een verbod op gevaarlijk vuurwerk willen. Ook CDA'er Bolding steunt dit en hoopt dat er een maatschappelijk debat ontstaat. 'Zoals het nu gaat is levensgevaarlijk'
De burgemeester wil bovendien aandacht voor meer handhavingscapaciteit.

Aardbevingen

Als het gaat om de aardbevingsproblematiek vindt de burgemeester dat er 'te weinig' voortgang is gemaakt. 'Het is echt beschamend om te zien hoe stroperig het allemaal nog gaat en dat er nog veel te veel mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. Onze inwoners mogen erop rekenen dat wij blijven drammen op versnelling', vertelt Bolding.
'De NPG gelden mogen ons niet het zand in de ogen strooien om niet meer te kunnen zien
waar het allereerst om gaat: herstel van vertrouwen door ruimhartige en snelle afwikkeling van schades en een voorspelbaar en voorspoedig versterkingsprogramma', stelt Bolding.

Dorpsbudgetten

De burgemeester sprak tijdens zijn toespraak ook over de dorpsbudgetten. Dit is een pot met geld waar dorpen aanspraak op kunnen maken sinds 1 januari. Inwoners kunnen geld krijgen voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in de 52 dorpen. Bolding hoopt dat veel inwoners hier gebruik van gaan maken.