Meesters en juffen staken met stille mars door de stad Groningen

© RTV Noord
De onderwijsstaking van eind januari krijgt in Groningen de vorm van een stille mars.
Op donderdag 30 januari lopen meesters en juffen in stilte van het hoofdstation naar de Vismarkt.

Zichtbaar

Ze hebben gekozen voor deze vorm om te laten zien dat ze het niet met het onderwijsbeleid eens zijn. Hayo Bohlken van onderwijsvakbond AOB: 'De leden willen dat we zichtbaar zijn. Daar hebben we naar geluisterd.' Ook in Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven en Zutphen trekken meesters en juffen door de steden heen.
Bij de vorige staking, begin november, was er voor de noordelijke leerkrachten een manifestatie in Leeuwarden. Niet iedereen ging daar naartoe; een deel besloot in de plaats daavan ludieke acties op school te organiseren. Dat leidde tot onvrede onder de stakers die wel op de manifestatie af waren gekomen. Die wilden liever eenheid uitstralen richting politiek Den Haag.

Geen dweilorkest

De mars moet in stilte verlopen. 'We willen geen herrie maken. Dat mondt toch snel uit in een te vrolijk geheel met dweilorkesten.' Op de Vismarkt volgt een podiumprogramma, wel met muziek.
Leerkrachten in het basisonderwijs en later ook middelbare school-docenten staken al langer voor meer geld. Dit is de eerste keer dat de staking langer dan één dag duurt; ook op vrijdag 31 januar zijn de scholen nog dicht. Op die dag is er geen centrale manifestatie, maar bestaat de dag uit acties op de scholen zelf.

Geen Malieveld

De leerkrachten kiezen dus wederom niet voor een grootschalige actie op het Malieveld, zoals bijvoorbeeld de boeren. Waarom niet? 'Het grote nadeel van het Malieveld is dat iedereen weer die kant op moet. Onze leden zijn niet demonstratiemoe, maar wel reismoe.'
Uit een eerdere landelijke peiling van AOB bleek dat negentig procent van de leerkrachten bereid is opnieuw het werk neer te leggen.

Wat willen ze

Doel van de staking is minder werkdruk, meer leerkrachten en een hoger salaris. De stakers in het basisonderwijs willen er onder meer structureel 560 miljoen bij om het verschil in loon tussen primair en voortgezet onderwijs teniet te doen.
In het voortgezet onderwijs is het grootste bedrag (675 miljoen) bedoeld om het aantal lesuren van leerkrachten terug te brengen.

Cao niet genoeg

Half december sloten de onderwijsbonden een nieuwe cao af met de werkgevers. Ze zeiden er direct bij dat de aangekondigde staking van eind januari gewoon door zou gaan, omdat ze vinden dat er structureel meer geld naar het onderwijs moet.
Volgens de bonden hebben dit jaar 55.000 basisschoolkinderen geen leraar voor de klas en loopt dat op naar bijna 240.000 leerlingen in 2028.

Geen invallers

De overheid werkt voor het lerarentekort alleen met ramingen; in 2024 zouden er bijna 2.000 voltijdsbanen op basisscholen die niet kunnen worden ingevuld. Dit komt nog bovenop het tekort dat er al is. Voor middelbare scholen zijn dit 1.300 banen.
Met name in de randstad zijn de tekorten nijpend, maar ook in Groningen kunnen zieke leerkrachten vaak niet worden vervangen omdat er geen invallers beschikbaar zijn.
RTV Noord heeft een meldpunt lerarentekort ingesteld waar leerkrachten en ouders kunnen melden als ze iets merken van het lerarentekort, bijvoorbeeld als een klas naar huis wordt gestuurd.