Slechtere resultaten voor Groningen Seaports

Groningen Seaports heeft in 2019 slechtere resultaten behaald dan het jaar daarvoor. Dat maakte directeur Cas König woensdagmiddag bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van het havenbedrijf. Hij verwacht dat de winst over 2019 zal uitkomen op 1 miljoen euro.

Stikstof

Seaports gaf 6,4 hectare terrein uit aan nieuwe en bestaande bedrijven, tegen bijna 34 hectare vorig jaar.

Die daling is volgens Seaports toe te schrijven aan de stikstofcrisis, waardoor nieuwe bedrijven wachten met nieuwbouw in de havens, en bestaande bedrijven niet investeren in uitbreiding of vernieuwing.

Volgens König zijn dertig initiatieven die een bijdrage leveren aan de energietransitie al op losse schroeven komen te staan. Ook is de bouw van een staalfabriek in de Eemshaven uitgesteld.

Minder overslag

Er werd voor bijna 13 miljoen ton aan goederen overgeslagen in de Eemshaven en Delfzijl, iets minder dan de 13,7 miljoen ton in 2018.

Volgens König is het verschil voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat er in 2018 veel zand werd aangevoerd voor het dijkverbeteringsproject tussen Delfzijl en de Eemshaven. 

'Ondanks tegenwind toch nieuwe bedrijven'

Ook al zijn de resultaten gedaald, havendirecteur Cas König spreekt toch van een 'prima jaar'.

'Ondanks de tegenwind hebben we in 2019 ook weer een aantal nieuwe bedrijven mogen verwelkomen', zo stelt hij. König doelt daarbij onder meer op een aantal offshore bedrijven op het gebied van onderhoud en beheer van windparken op zee en de komst van een nieuw bedrijf voor data-opslag. 

Andere positieve ontwikkelingen die König noemde, zijn de helihaven in de Eemshaven en de ondergrondse elektriciteits- en datakabel tussen Nederland en Denemarken. 

Lees ook:

- 'Groningen dreigt 1,6 miljard euro mis te lopen door stikstofprobleem'
- Groningen Seaports blijft wind in de zeilen houden (2018)

Meer over dit onderwerp:
Havens economie DELFZIJL
Deel dit artikel:

Recent nieuws