Westerwolde nog niet overtuigd over komst zonnepark Sellingerbeetse

De Noord- en Zuidplas in Sellingerbeetse
De Noord- en Zuidplas in Sellingerbeetse © Kremer Zand en Grind
De gemeenteraad van Westerwolde gaat alleen akkoord met het drijvende zonnepark, op de zandwinningsplas in Sellingerbeetse, als de overlast van af- en aanrijdende vrachtwagens stopt.
Die vrachtwagens rijden naar de winningslocatie om zand te vervoeren zodat het verwerkt kan worden.

Zwemmen

Zandwinningsbedrijf Kremer Zand en Grind en ontwikkelaar GroenLeven willen een zonnepark plaatsen op de zuidelijke zandwinningsplas, waar ook gezwommen kan worden.
Tegelijkertijd wil het bedrijf de verwerkingslocatie verplaatsen naar het nabijgelegen industriegebied bij Ter Apelkanaal. Het gewonnen zand hoeft dan niet meer vervoerd te worden met vrachtwagens, maar kan via pijpleidingen naar de installatie gepompt worden.
Op die manier is er geen overlast meer van vrachtwagens rondom de zandwinningsplas. Maar het plan is nog niet in kannen en kruiken, want het zandwinningsbedrijf moet de financiering nog regelen.

Zekerheid

Een meerderheid van de raad wil zekerheid en zwart op wit hebben dat het bedrijf er alles aan doet om het voor elkaar te krijgen. 'We willen een toezegging dat de installatie en het transport worden verplaatst als het zonnepark er komt', zegt Stienus Melis van coalitiepartij PvdA. 
'Het is klip en klaar: als de installatie niet verplaatst wordt, dan komt er ook geen zonnepark', zegt de fractieleider van de grootste partij, Gerard Heijne (Gemeentebelangen).

Zorgen over de natuur

Daarnaast maken sommige partijen zich zorgen over de natuur. Nico de Vries van Vogelwerkgroep De Hop uitte zijn zorgen aan raadsleden: 'De toendrarietgans slaapt op de zandwinningsplas'. Volgens hem kan dat niet meer als er zonnepanelen komen. 'En de andere plekken in de buurt zijn al vol', zegt De Vries. 
De toendrarietgans leeft op de Noord-Russische toendra's, maar de vogels komen onder andere naar Nederland om te overwinteren. 

Effect zonnepanelen

Wethouder Bart Huizing laat een extra onderzoek uitvoeren om te kijken wat het effect van de zonnepanelen is op onder andere de beschermde vogel. 'We nemen het serieus en daarom hebben we ook overleg met ecologen van de provincie om het nader te onderzoeken', zei Huizing.
Op 22 januari wordt er opnieuw gesproken over de plannen. Dan zal ook worden besloten of de plannenmakers het plan verder mogen ontwikkelen.