'Gasbedrijven domineren Gronings onderzoek naar duurzame energie'

Het hoofdkantoor van de NAM
Het hoofdkantoor van de NAM © Jos Schuurman / FPS
Vooral de grote gasbedrijven bepalen wat met de subsidies gebeurt die via de Groningse New Energy Coalition worden besteed aan onderzoek naar duurzame energie.
Dat meldt platform voor onderzoeksjournalistiek Follow The Money dat hier samen met De Onderzoeksredactie onderzoek naar deed.

Honderd miljoen euro

De New Energy Coalition is een samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies, de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool en het bedrijfsleven. Ze treedt naar buiten als 'hét kennis- en expertisecentrum voor klimaattransitie'. De afgelopen twee jaar mocht ze honderd miljoen euro aan subsidies verdelen.

Beperkt zicht

Binnen het bestuur van de New Energy Coalition zijn de bedrijven, waaronder de NAM, GasTerra en Gasunie echter het zwaarst vertegenwoordigd. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe hebben beperkt zicht op de besteding van de geleverde subsidies en zetelen in een orgaan zonder officiële zeggenschap.

Aardgas, biogas en opslag van CO2

De New Energy Coalition geeft ook geen inzicht in welke bedrijfspartners meefinancieren aan haar onderzoek en welke invloed die partners in ruil daarvoor krijgen. Door deze constructie kunnen met name de gasbedrijven de wetenschapsagenda van de New Energy Coalition bepalen. Er wordt dan ook vooral geïnvesteerd in onderzoek naar de toepassing van aardgas, biogas en opslag van CO2.