GBB: 'Compensatieregeling oude schadegevallen lijkt mooier dan-ie is'

Een inwoner van Westerwijtwerd inspecteert de schade na een aardbeving
Een inwoner van Westerwijtwerd inspecteert de schade na een aardbeving © Anjo de Haan/ ANP
De Groninger Bodem Beweging (GBB) vindt dat de compensatieregeling voor oude schadegevallen mooier lijkt dan hij is, omdat maar een klein deel van de gedupeerden er aanspraak op zou kunnen maken.
De beweging schat in dat enkele honderden woningeigenaren met deze regeling ècht geholpen zijn. Duizenden benadeelden krijgen nog steeds niet waar ze recht op hebben.

Strikte voorwaarden

Midden december maakten commissaris van de Koning René Paas en minister Eric Wiebes van Economische Zaken bekend dat de NAM alsnog opdraait voor de meerkosten voor de afhandeling van 6000 oude schadegevallen. Gedupeerden kunnen zich tussen 6 januari en 1 maart melden bij de provincie Groningen.
Om in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo vallen mensen die het aanbod geweigerd hebben buiten de boot. Ook gedupeerden die naar de arbiter of rechter zijn gestapt, komen niet in aanmerking. De GBB vindt deze voorwaarden erg strikt

Geen compensatie als je schade zelf fikst

Ander struikelblok is volgens de GBB dat de aanvrager een gespecificeerde factuur of offerte van een aannemer van vóór 1 oktober 2019 moet laten zien. Gedupeerden die zelf een deel van de werkzaamheden hebben gedaan, of de aannemer gevraagd hebben alleen de ergste schades aan te pakken, hebben op dit moment geen recht op schadevergoeding.
Ook als je je geld niet hebt besteed aan de schade, val je niet onder de nieuwe regeling. Jelle van der Knoop, voorzitter van de GBB, vindt het een vreemde gang van zaken. 'Als gedupeerde heb je schade en daar wordt je voor vergoed. Wat je vervolgens met dat geld doet, mag je zelf weten.'

Wéér naar de NAM

Van der Knoop ziet in deze regeling oude patronen. 'Het is een gotspe dat de NAM de criteria opstelt voor de beoordeling. Te vaak heeft dit bedrijf in het verleden laten zien dat eigen winst gaat voor andermans recht en nu mag zij wéér het eigen vlees keuren. Ik zeg nogmaals tegen de beleidsmakers: laat het nou eens door een onafhankelijke partij checken.'
'Mensen moeten van alles doen. Ze moeten wéér naar de Provincie en de NAM toe, wéér offertes overleggen, wéér corresponderen etcetera. Men zou wel iets minder rigide kunnen zijn met bonnetjes. De vaak gebruikte term 'ruimhartig' betekent ook dat je uitgaat van goed vertrouwen. Wat je ziet is een overheid die zijn burgers wantrouwt', aldus de voorzitter van de GBB.
De GBB en andere maatschappelijke organisaties pleiten er al langer voor dat de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) de schades (her)beoordeelt.