Miljoenen extra voor techniekonderwijs in Noord- en Oost-Groningen

© matt coats / Flickr (Creative Commons)
Het techniekonderwijs in Noord- en Oost-Groningen mag twee miljoen euro extra besteden aan samenwerking met het bedrijfsleven en het enthousiasmeren van jonge leerlingen voor techniek.
De subsidie komt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Grote vraag

Het geld gaat naar het Hogeland College, Terra Winsum, het Dollard College Woldendorp, Theda Mansholt College en de Rutger Kopland School. 'Met het geld kan de aantrekkelijkheid van techniek beter naar voren worden gebracht', zegt één van de schoolbestuurders.
Ze stellen vast dat door de Eemshaven en de industrie in Delfzijl er een grote vraag is naar technisch opgeleide leerlingen, maar dat toch maar een klein percentage voor een technische opleiding kiest. Ze willen daar verandering in brengen.

Meer samenwerking

Met de twee miljoen zien de bestuurders een mogelijkheid om het aanbod van techniekonderwijs beter te laten aansluiten bij de vraag vanuit het bedrijfsleven.
Ze willen dat doen door meer samen te werken met de bedrijven en door jonge leerlingen te laten zien dat techniek aantrekkelijk is.

Virtual reality

Dat laatste kan zelfs letterlijk worden genomen. In één van de projecten die op stapel staat, wordt gebruik gemaakt van virtual reality-brillen.
Bedrijven waar leerlingen om veiligheidsredenen niet naar binnen mogen, kunnen zich op die manier toch aan hen presenteren.