Scholen verleiden nieuwe brugpiepers met open dagen

'Een hele leuke school, ook fijn dat het in Groningen is en gezellig ook. Een goede eerste indruk!'

Zo oordeelt de 12-jarige Richt Mulder Smit over het Stadslyceum waar hij de open dag bezoekt. Hij zit nu nog in groep 8 van basisschool Jonglaren in Zuidlaren en staat voor de keuze naar welke middelbare school hij zal gaan.

Stadslyceum

Januari is de maand waarin middelbare scholen in onze provincie strijden om nieuwe aanwas. Met open dagen hopen ze allemaal de toekomstige brugpiepers te verleiden. Dat lukt het Stadslyceum al jaren. Zo goed zelfs, dat de afgelopen vijf jaar loting bepaalde welke kinderen welkom zijn op school.

Rector Co Tammeling: 'Die loting is vleiend, maar ook natuurlijk heel vervelend. Je wilt het liefst iedereen die hier graag wil komen, binnen laten komen.' 

Aanstaande brugklassers en hun ouders tijdens een open dag op het Stadslyceum (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Afbeelding

Geliefde school

Het Stadslyceum komt voort uit het voormalige Werkman College. De huidige school (een havo/vwo-school zonder vmbo-afdeling) ontstond zo'n zes jaar geleden. Sindsdien groeide de school van duizend naar bijna vijftienhonderd leerlingen nu.

Waarom is de school zo populair? Tammeling: 'We hebben een helder profiel: cultuurprofiel en technasium. We geven vakken die niet alle scholen geven, zoals kunstgeschiedenis voor de onderbouw. We zijn geen school van strenge regels en de plek in de binnenstad is natuurlijk ook uniek. Noem maar op!'

Kan ook anders

Hoe anders is de situatie op het Maartenscollege in Haren. Daar daalde het leerlingenaantal. Ooit waren het er zestienhonderd; nu zijn het er nog geen duizend. Leerlingen kozen in plaats van het Maartens voor concurrenten als het Harens Lyceum, het Parcival College en ook het Stadslyceum.

Volgens Rector Roel Scheepens komt dit onder meer doordat de school geen duidelijk profiel heeft. Ook heeft een negatief inspectieoordeel zijn gevolgen gehad. De inspectie is inmiddels weer positief, maar de leerlingen weten de school nog altijd minder te vinden. Het Maartenscollege leunde misschien ook wel wat te veel achterover, zegt rector Roel Scheepens.

'Deze school heeft er in het verleden minder hard aan getrokken dan sommige andere scholen. We moeten niet alleen maar denken: we doen goede dingen en de mensen komen vanzelf wel. Nee, je moet ook vertellen wat je goed doet.' 

Je moet nooit hoogmoedig worden. Wij moeten gewoon ons best doen voor elke leerling
Co Tammeling - rector Stadslyceum

Nieuw profiel

Het Maartenscollege heeft nu besloten alleen nog tweetalig onderwijs (Nederlands en Engels) aan te bieden met een internationale methode. Dat gebeurt nu al voor een deel van de leerlingen; vanaf volgend schooljaar is er helemaal geen regulier onderwijs in het Nederlands meer.  Dit moet het dalende leerlingenaantal keren.

'We merken op voorlichtingsavonden dat er meer belangstelling is dan de afgelopen jaren. Er wordt heel positief op gereageerd, dus ik verwacht dat dit een goede keuze is die we hebben gemaakt.' 

Open dagen

De open dag van het Maartenscollege is op 29 januari. Het Stadslyceum heeft er al twee achter de rug. Er kwamen in totaal bijna drieduizend kinderen met hun ouders op af. Is zo'n open dag wel nodig voor een school die al jaren moet loten onder de inschrijvers? Rector Co Tammeling: 'Die is hartstikke nodig. Je moet nooit hoogmoedig worden. Wij moeten gewoon ons best doen voor elke leerling.' 

De 12-jarige Richt Mulder Smit is er nog niet uit. Hij gaat voor hem tussen het Stadslyceum en het Harens Lyceum. Hij onderwerpt beide scholen aan een kritische inspectie. 'Ik let op de werkboeken, gezelligheid, de eerste indruk en wat ze allemaal te doen hebben.' 

Op 15 maart moeten hij en de andere groep 8-ers zich op een middelbare school hebben ingeschreven. 

Lees ook:

- Klas naar huis gestuurd door lerarentekort? Meld het RTV Noord!
 

Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws