RUG ontslaat medewerker vanwege fraude van 1,2 miljoen euro

De Rijksuniversiteit Groningen heeft een medewerker ontslagen vanwege fraude. Ook zijn er 'ernstige' waarschuwingen uitgedeeld aan medewerkers.

Verder is aangifte gedaan van subsidiefraude en valsheid in geschrifte. In totaal gaat het om een bedrag van ongeveer 1,2 miljoen euro dat niet bij de RUG terecht kwam.

Twijfels

Vorig jaar maart schorste de universiteit het drietal al, nadat er grote twijfels waren gerezen rond de financiering van de stichting Network on Humanitarian Action, die geen banden heeft met de RUG maar wel stond ingeschreven op het adres van de letterenfaculteit.

De stichting was, buiten medeweten van de universiteit, opgericht om wetenschappelijke activiteiten te ontwikkelen voor een Europees universitair programma voor studenten die hulp willen bieden in crisisgebieden.

Tip

Na een tip van een Europese partner over financiële onduidelijkheden zette de RUG de drie op non-actief en werd een bureau ingehuurd om de zaak te onderzoeken. Hieruit is gebleken dat 1,2 miljoen euro aan subsidiegeld en collegegeld nooit terecht is gekomen bij de RUG. Dat geld verdween in de stichting.

Daardoor kon één van de medewerkers 'forse bedragen' aan onkosten declareren en extra betalingen doen aan zichzelf en anderen. De medewerkers gebruikten briefpapier van de RUG met daarop het rekeningnummer van de stichting. Doordat alles via de stichting liep, had de RUG er geen zicht op.

'Geschrokken van de ernst'

Collegevoorzitter Jouke de Vries: 'We zijn geschrokken van de ernst van de geconstateerde feiten. Door hun handelen hebben de betrokkenen een groot risico genomen op reputatieschade voor de universiteit. Het vertrouwen van de studenten, de partneruniversiteiten en de Europese Commissie is door het handelen van de betrokkenen bovendien ernstig geschaad.'

Hij vervolgt: 'We zien de persoonlijke kant in deze zaak, van mensen die jarenlang uiterst gedreven bezig zijn geweest met het NOHA-programma. Maar we kunnen niet anders concluderen dan dat hierbij fors grenzen zijn overschreden en dat dit niet zonder gevolgen mag blijven voor de betrokken medewerkers. We zullen alles in het werk stellen om het geschonden vertrouwen bij de internationale partners te herstellen.'

Niet de eerste keer

Het is niet het eerste incident met financiële impact voor de RUG. Begin 2016 kwam een fraudezaak aan het licht bij de technische dienst van de universiteit. Daarbij werd één miljoen euro weggesluisd door nep-opdrachten aan bevriende aannemers. 

Vorig jaar werd duidelijk dat de universiteit een miljoen euro aan belastinggeld moest terugbetalen. Dat was gestopt in de inmiddels afgeblazen plannen voor een campus in het Chinese Yantai, terwijl daar alleen privaat geld naartoe had gemogen. 

Bestuursvoorzitter Jouke de Vries: 'Wij realiseren ons dat de RUG vaker te maken heeft met incidenten. We zullen de casuïstiek gebruiken om binnen de universiteit duidelijk te maken dat we dit anders willen.' 

Lees ook:

- Universiteit schorst drie medewerkers voor mogelijke fraude
- Raadsels rond fraudezaak RUG
- RUG-manager toch voor de rechter in omvangrijke fraudezaak

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad universiteit GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws