Raad wordt gevraagd openbare school Leens op te heffen

Leerlingen in het nieuwe kindcentrum in Leens
Leerlingen in het nieuwe kindcentrum in Leens © Jeroen Berkenbosch
De gemeenteraad van Het Hogeland wordt gevraagd om de openbare basisschool 'De Lydinge' in Leens op te heffen. Sinds dit schooljaar werkt de school nauw samen met de christelijke basisschool De Regenboog. Die samenwerking in het dorp bevalt goed.
Beide scholen zijn na de zomer verhuisd naar een nieuw gebouw en zijn aan de slag gegaan als samenwerkingsschool. De leerlingen spelen wel samen op het schoolplein maar krijgen nu nog apart les. Door de samenvoeging van de scholen gaat dat veranderen.

Fusie

Schoolbesturen van Lauwers & Eems (openbaar) en VCPO Noord-Groningen (christelijk) hebben de laatste tijd overleg gehad, om de scholen samen te voegen. Dit is op verzoek van de ouders en medezeggenschapsraden gebeurd.
De nieuwe school komt onder het bevoegd gezag van VCPO te vallen. Dat zijn beide besturen overeengekomen. 'De verhouding tussen het aantal leerlingen, alsmede het op deze wijze kunnen behouden van kenmerken van openbaar onderwijs in een
samenwerkingsschool, zijn voor ons bestuur belangrijke motieven geweest bij deze besluitvorming', laat schoolbestuur Lauwers & Eems weten.
Voor de fusie is toestemming nodig van de gemeenteraad.

Zorgen VVD

De VVD heeft eerder al zijn zorgen geuit over de opheffing. De partij is bang dat er hierdoor geen goede spreiding van openbare scholen in de regio is.
De VVD vindt het 'jammer' dat de samenwerkingsschool onder het christelijke bestuur komt te vallen. Mede omdat de samenwerkingsscholen in Zoutkamp en Ulrum ook al onder het bestuur van VCPO vallen.
'De samenwerkingsschool in Kloosterburen valt onder het openbaar schoolbestuur Lauwers & Eems, maar op zichzelf staande openbare basisscholen zijn alleen nog in deze regio te vinden in Pieterburen en in Eenrum', laat de VVD weten.
De partij geeft aan dat zij het wel fijn vindt dat alle kinderen van de OBS Lydinge en CBS De Regenboog gezamenlijk naar één school gaan in Leens.

Goede spreiding

'We hebben goed naar de spreiding van de scholen gekeken. Dat is geen probleem en ook blijft het openbare onderwijs goed gewaarborgd', laat directeur-bestuurder Simon van der Wal namens VCPO Noord-Groningen weten.
Officieel moet er op een afstand van tien kilometer een openbare school zitten in de dorpen. De dichtstbijzijnde, op vijf kilometer afstand, is samenwerkingsschool 'Mandegoud' in Kloosterburen en ook is er openbaar onderwijs in Eenrum.

Zowel christelijk als openbaar onderwijs

De school zal een 'open toelatingsbeleid' voeren. Kinderen hoeven dus geen religieuze opvoeding te hebben gehad of verbonden te zijn aan de kerk. Ouders behouden verder de keuzemogelijkheid om kinderen van godsdienstig of humanistisch onderwijs te laten voorzien.
Als de gemeenteraad volgende week woensdag akkoord gaat, dan is de opheffing van de openbare school op 1 augustus 2020 een feit. De fusie leidt tot een school met ruim honderd leerlingen. Op de openbare school zitten nu 46 en op de christelijke school 68 leerlingen.