PvdA: 'Werkplein Fivelingo gaat over de schreef met privacy'

Werkplein Fivelingo
Werkplein Fivelingo © Martin Drent/RTV Noord
Volgens de PvdA in Delfzijl en Appingedam overtreedt Werkplein Fivelingo de privacywet bij gesprekken met uitkeringsgerechtigden. Zo zouden mensen in groepsverband moeten praten over persoonlijke problematiek.
'Dat is wettelijk verboden', zegt PvdA-raadslid Janny Volmer uit Delfzijl.

Klachten cliëntenraad

Het gaat om zogenoemde activeringsgesprekken, waarbij wordt gekeken of iemand met een uitkering kan doorstromen naar een betaalde baan. Deze gesprekken vinden plaats in groepen. Volgens de cliëntenraad van Werkplein Fivelingo, die eerder al klachten hierover kreeg, worden daarin vragen gesteld over gezondheid, psychische gesteldheid en schulden.
'Zulke privacygevoelige informatie mag je niet zomaar in groepen bespreken', zegt Volmer. 'We hebben gesproken met twee advocaten en die maken gehakt van de gang van zaken bij het werkplein.'

AVG

Volmer baseert zich op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in mei 2018 in werking trad. Volgens het raadslid moeten deelnemers eerst schriftelijk toestemming geven, voordat persoonlijke kwesties besproken mogen worden in een groepsgesprek.
Werkplein Fivelingo voert onder meer de Participatiewet uit voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Het werkplein reageert niet zelf op de klachten, maar via het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl.

Vrijwel niemand bezwaren

Die liet eerder al weten dat de privacy van deelnemers aan die gesprekken niet in het geding is: 'De vragen worden met grote zorgvuldigheid en op een respectvolle wijze gesteld. Er wordt voortdurend op gelet dat deelnemers zelf niet - ongevraagd - met een stroom van (soms privacygevoelige) informatie komen.'
'De praktijk leert dat vrijwel niemand bezwaren heeft tegen deze vorm', schreef het college aan de raad.

Stoppen

De PvdA is hier echter niet gerust op en vreest dat de gemeenten een proces aan de broek kunnen krijgen. Daarom wil de partij, die in Delfzijl en Appingedam in de oppositie zit, dat het werkplein per direct stopt met het stellen van privacygevoelige vragen in groepsverband. De partij dient hier tijdens de raadsvergadering van Appingedam komende donderdag een motie over in.
Bestuursvoorzitter Meindert Joostens van Werkplein Fivelingo wil vooraf nog niet reageren op die motie. De Autoriteit Persoonsgegevens kan op dit moment niet beoordelen of Werkplein Fivelingo daadwerkelijk over de schreef gaat.