Het Hogeland betreurt subsidiediscussie: 'Jammer dat dit via de media moet'

Het gemeentebestuur van Het Hogeland vindt het jammer dat twee organisaties naar de media zijn gestapt. Ze uitten hun ongenoegen over het afwijzen van hun subsidieaanvraag door de gemeente.

De Oranjevereniging in Baflo en de Stichting Feesten en Herdenkingen in Winsum wilden subsidie voor activiteiten die in het kader van 75 jaar bevrijding worden georganiseerd. Hun verzoek is afgewezen. Beide organisaties zijn boos omdat ze het niet eens zijn met de redenen waarom ze geen subsidie krijgen.

Het college had graag gezien dat de subsidieaanvragers eerst contact hadden opgenomen met de gemeente. 'Overigens hebben we begrip voor de teleurstelling, want de organisaties hebben tijd en energie in hun projecten gestoken', laat het college weten in een schriftelijke verklaring.

Sluit niet aan bij thema

'De activiteiten van de Oranjevereniging Baflo hebben vooral betrekking op herdenken. Daarvoor is deze subsidie niet bedoeld. Voor herdenkingsactiviteiten zijn andere subsidiebronnen', laat de gemeente weten. Ook voldeed de aanvraag niet aan de juiste eisen en sloot het niet aan bij het landelijke thema rond 75 jaar bevrijding: 'verhalen'.

De Oranjevereniging liet dinsdagavond weten niet goed op de hoogte te zijn gehouden van de vereisten, al is het college van mening dat dit wel gebeurd is. In Baflo wilde de Oranjevereniging graag een muziekevenement en een optocht organiseren.

Budgetplafond

De gemeente heeft 30.000 euro beschikbaar gesteld voor activiteiten rondom 75 jaar bevrijding.

'Er is voor ongeveer 75.000 euro subsidie aangevraagd. Dat betekent dat er keuzes moesten worden gemaakt. Daarbij is vooral gekeken of de activiteiten evenwichtig over de gemeente verspreid zijn. Het college vindt dat dit het geval is', schrijft het college.

Meerdere 5 mei-organisaties

De subsidieaanvraag van stichting Feesten en Herdenkingen Winsum is afgewezen omdat ook andere instanties rondom Bevrijdingsdag activiteiten organiseren in Winsum.

Verder is de aanvraag met instemming van de gemeente na de sluitingsdatum (1 december 2019) ingediend. De gemeente heeft toen direct gemeld dat het budget mogelijk ontoereikend zou zijn en er daarom rekening mee moest worden gehouden dat de aanvraag zou kunnen worden afgewezen.

Ook in Baflo waren meerdere aanvragers. 'De Historische Kring Baflo en Baflo in Beweging hebben een uitgebreid programma samengesteld waarvoor de gemeente subsidie beschikbaar heeft gesteld. Dat programma voldoet aan de subsidievoorwaarde dat 'verhalen' het centrale thema is', aldus de gemeente.

Eerlijke verdeling?

Zowel de Oranjevereniging Baflo als stichting Feesten en Herdenkingen Winsum wil van de gemeente weten of het geld inderdaad eerlijk verdeeld is. De twee organisaties hebben om een overzicht gevraagd. Ze vinden dat de gemeente veel te weinig geld voor alle dorpen en de activiteiten beschikbaar heeft gesteld. Ook doen ze een beroep op de gemeenteraad om in actie te komen.

Lees ook:

Boosheid op gemeente Het Hogeland over weigeren subsidies 75 jaar bevrijding

Meer over dit onderwerp:
BAFLO
Deel dit artikel:

Recent nieuws