'Psychische nood in aardbevingsgebied nog altijd hoog'

Groningers in het aardbevingsgebied zitten nog altijd in 'hoge psychische nood'. In het jaarverslag over 2019 schrijft de commissie Bijzondere Situaties dat de problemen de afgelopen jaren complexer zijn geworden.

Als één van de oorzaken noemt de commissie de veranderingen rondom de organisaties die zich bezighouden met de problemen als gevolg van de gaswinning. Zo is het Centrum Veilig Wonen opgeheven en komt er een nieuw schadeloket aan: Instituut Mijnbouwschade.

Onzekerheid

Volgens de commissie veroorzaakt het tijdelijk stopzetten van de versterkingsoperatie veel onzekerheid. Mensen raken daardoor in een 'impasse', schrijft de commissie. 

'De onzekerheid is slopend en verlamt mensen in hun keuzes om verder te kunnen met hun leven', schrijft voorzitter Vlietstra. 

Opkopen van woningen

De Commissie Bijzondere Situaties is in 2014 opgericht als vangnet om mensen te helpen die vastlopen. De afgelopen vijf jaar hebben iets meer dan driehonderd mensen zich aangemeld bij de commissie. Vorig jaar waren dat 41. 

Mensen in nood worden vaak aangedragen door burgemeesters of de onafhankelijke raadsman. In 2019 lag het zwaartepunt vooral bij het helpen opkopen van woningen en het ondersteunen van bewoners. 

Lichtpunt

Naast de zorgen die blijven bestaan, ziet de commissie ook een lichtpunt als het om schade gaat: het aantal klachten hierover is gedaald.

De commissie adviseert dat de inwoners nog meer centraal moeten staan en dat organisaties, die zich inzetten voor de ondersteuning van bewoners in het aardbevingsgebied, meer samenwerken. 'Belangrijk is dat mensen niet tussen wal en schip vallen vanwege een gebrek aan onderlinge afstemming.'

Lees ook:

Hof doet eerder uitspraak over immateriële aardbevingsschade
NAM: 'Schadevorderingen bevingsgedupeerden zijn onvoldoende onderbouwd' 
Aantal medewerkers NCG gaat over naar Commissie Mijnbouwschade

 

Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok Groningen
Deel dit artikel:

Recent nieuws