Akkoord over bouwmethode verdiepte ligging Ring Zuid; oplossing over geld niet in zicht

Miljoenentekort hangt in de lucht
Miljoenentekort hangt in de lucht © Aannemerscombinatie Herepoort
Aannemerscombinatie Herepoort is nog in gesprek met projectorganisatie Aanpak Ring Zuid over het definitieve ontwerp van de constructie waarmee de bouwkuip moet worden gerealiseerd. Over de bouwmethode is wél een akkoord bereikt.
De voorgestelde methode van Aannemerscombinatie Herepoort, om het westelijk deel van de verdiepte ligging uit te graven en droog te houden via een bronbemalingssysteem, kan op goedkeuring rekenen van de projectorganisatie.
De oostelijke kant van de verdiepte ligging is een ander verhaal. Aannemerscombinatie Herepoort wilde in eerste instantie voor het hele traject van 1100 meter de verdiepte ligging aanleggen door eerst damwanden te slaan, dan de grond weg te graven en mogelijk grondwater weg te pompen via een bronbemalingssysteem. Zo zou de verdiepte bouwput droog worden gehouden.
Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid had echter twijfels bij die aanpak, wat bevestigd werd in een rapport van onderzoeksbureau Deltares. Het grondwaterpeil aan de oostzijde van het spoor richting Euvelgunne was een probleem, de tunnelbak zou voortdurend vol lopen met water en een bronbemalingssysteem zou weinig soelaas bieden.

Gesplitst

Daarop werd dat deel van het project in tweeën gesplitst. Nu heeft ook de methode om onderwaterbeton te gebruiken aan de oostelijke zijde van de constructie groen licht gekregen.
'We hebben het definitieve ontwerp opgeknipt', liet een topambtenaar tegenover een vertegenwoordiging van Provinciale Staten en de gemeenteraad van Groningen weten.
'Het deel van de bouwkuip is geaccepteerd, er zijn intensieve gesprekken gaande om het definitieve ontwerp van de betonconstructie te accepteren. Dat hangt af van de afstemming met ProRail over het aanpakken van de spoorkruising bijvoorbeeld.'

Grote zorgen

Die boodschap zorgt voor grote zorgen in Provinciale Staten. Onder meer coalitiepartij VVD en oppositiepartij SP vrezen de volgende constructie: Aanpak Ring Zuid en aannemerscombinatie Herepoort werken verder aan de aanpak van de ringweg, terwijl er op bestuurlijk niveau nog geen akkoord is over het verdelen van de financiële pijn. Daar onderhandelen de provincie, Rijkswaterstaat en de betrokken aannemers (Oosterhof Holman, Jansma Drachten, Koninklijke Sjoukje Dijkstra Leek, Roelofs Wegenbouw en de Duitse bouwers Max Bogl en Zublin) dan nog over.

'Wat gaat het dan kosten?'

'U zegt: de constructie voor de verdiepte ligging is op een haar na geslecht, dan moet nu ongeveer wel bekend zijn wat de financiele consequenties zijn', vraagt VVD-Statenlid Mada Miessen zich af. 'We zijn het er nu over eens: het wordt een stukje 'in de natte gelegd' en een stukje 'in de droge'', meldt SP-Statenlid Kees Frenay. 'Wat gaat het dan kosten?'
Op die vraag willen Bert Kramer (Herepoort) en projectdirecteur Joost van de Beek (Aanpak Ring Zuid) geen antwoord geven. De opmerking van Van de Beek aan het begin van de bijeenkomst zet mogelijk de toon: 'Het wordt een hele spannende opgave om er een succesvol einde van te maken.'

Miljoenentekort

Dat er een miljoenentekort in de lucht hangt is duidelijk voor verschillende statenleden. Grote frustratie voor onder meer Forum voor Democratie, Groninger Belang en Partij voor het Noorden is de gebrekkige informatievoorziening vanuit het provinciebestuur over de financiële consequenties. 'Wij horen veel te weinig, dat baart me grote zorgen', geeft Leendert van der Laan (PvhN) aan.