Tekort Veilig Thuis Groningen ruim een miljoen euro; gemeente trekt portemonnee

De gemeente Groningen tast diep in de buidel om de tekorten bij Veilig Thuis Groningen weg te werken. Het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld & Kindermishandeling kampt met een tekort van 1,2 miljoen euro.

'We halen als gemeente Groningen 500 duizend euro uit de reserves om onze wettelijke taken goed uit te kunnen voeren', aldus wethouder Inge Jongman (ChristenUnie). 'Het kan om kinderen gaan die verwaarloosd worden, of ouderenmishandeling. Mensen die we graag willen blijven helpen.'

Gemeenten verantwoordelijk

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor Veilig Thuis. Maar het kan niet met de financiële middelen die ze er nu voor krijgen, zegt Jongman. 'We willen heel graag met het Rijk samenwerken. We hebben allebei hetzelfde doel, maar we hebben meer geld nodig om onze taak goed uit te kunnen voeren.'

Bovendien heeft Veilig Thuis Groningen te maken met een wachtlijst. Vorig jaar oktober was de achterstand opgelopen tot 220 onbehandelde meldingen. Jongman: 'Er zijn nog steeds wachtlijsten, en dat is ook een teken dat de hulp nodig is. Dat kost extra inzet en dus geld.'

Wachtlijsten

De gemeenteraad diende eind vorig jaar een motie in om de wachtlijsten zo snel mogelijk terug te dringen. Om het aantal meldingen op een goede en adequate manier af te handelen, is inmiddels extra personeel aangenomen.

'Deze meldingen moeten allemaal onderzocht worden, met uiteindelijk als doel om het kind dat verwaarloosd of mishandeld wordt een betere toekomst te gunnen. Dat willen we graag goed doen als gemeente, maar nogmaals: de financiën passen niet bij de taak die we uit willen voeren.'

Moet geld bij

En dus moet er geld bij. In het geval van de gemeente Groningen dus vijf ton. Het resterende bedrag moet opgehoest worden door de overige gemeenten in de provincie.

Lees ook:

- 'Dring wachtlijsten Veilig Thuis zo snel mogelijk terug'

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad Groningen
Deel dit artikel:

Recent nieuws