Provincie moet zorgen voor beter milieurapport nieuwe plasticverwerker

De milieueffecten voor een nieuwe bandenverwerker in Delfzijl, Verda B.V. zijn onvoldoende in kaart gebracht. Dat schrijft de commissie voor de milieueffectrapportage aan de provincie.

Polymeerafval

Verda wil een fabriek bouwen op het industrieterrein Oosterhorn. Daar wil het bedrijf niet-gevaarlijk afval, in het bijzonder polymeerafval, verwerken tot nieuwe grondstoffen voor de chemische industrie en voor transportbrandstoffen.

In de aanloop naar een besluit over een omgevingsvergunning heeft de provincie de milieugevolgen laten beschrijven.

Onvoldoende

Maar volgens de mer-commissie beschrijft het rapport het proces en de milieugevolgen van de fabriek slechts globaal. De milieuinformatie is daardoor nog onvoldoende. Zo moet meer duidelijkheid worden verschaft over wat voor afvalstromen de fabriek precies in- en uitgaan, en welke verontreiniging naar de lucht en het water er zal zijn.

Ook wil de commissie een betere onderbouwing dat effecten door neerslag van stikstof in natuurgebieden als het Waddengebied en de Drentsche Aa uitgesloten zijn.

Vertraging

De provincie heeft laten weten het rapport aan te passen en opnieuw aan de Commissie voor te leggen. Pas daarna wordt over de omgevingsvergunning besloten. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de vraag wat de gevolgen zijn van deze vertraging.

Inspectie Leefomgeving en Transport

In december oordeelde de Inspectie Leefomgeving en Transport al vernietigend over de plannen. Onduidelijk is wat voor afval er wordt verwerkt, welke stoffen daar allemaal bij vrijkomen en wat er gebeurt met het afval dat na de verwerking overblijft.

Meer over dit onderwerp:
economie natuur DELFZIJL
Deel dit artikel:

Recent nieuws