'Kinderen verdienen een kansrijke en veilige omgeving'

Zo'n 2500 kinderen zijn het afgelopen decennium 'verdwenen' uit asielzoekerscentra. Hiervan zat ruim één op de vijf in een Gronings asielzoekerscentrum (azc). Hoe voorkomen we deze vlucht naar de illegaliteit, Beter Weters?

'Zijn wij onzer broeders hoeder? Vanzelfsprekend! Hoe kan een kind zomaar verdwijnen? Een keer weglopen lukt sommigen nog wel, maar wegblijven is al gauw veel moeilijker. Er wordt gezocht, er wordt naar uitgekeken, er wordt 'om gegeven'. Is dat bij azc-kinderen anders? Geeft niemand om hen, en valt het ineens niet op als ze uit beeld zijn?'

Hoe kan dit?

'Hoe kunnen zij überhaupt verdwijnen? Staan zij niet geregistreerd, geeft niemand hen dagelijks te eten en gaan zij niet naar school? Het zal wel naïef zijn, maar dat er eens iemand even verdwijnt kan ik nog wel een beetje begrijpen, maar zulke grote aantallen?'

'Maar misschien kan het eigenlijk niemand wat schelen. Of komt het misschien wel goed uit: scheelt weer, kost ook minder, en 'we hebben al zoveel vluchtelingen hier'…?'

Afbeelding

Toezicht houden

'De afgelopen periode zouden er vijfhonderd kinderen verdwijnen uit asielzoekerscentra. Ik kan mij er weinig bij voorstellen. Er wordt dus te weinig toezicht gehouden op deze centra, anders verdwijnen deze kinderen toch niet zomaar?'

Zorgplicht

'Het gaat hier om kinderen die minderjarig zijn. Een deel belandt in de criminaliteit, zegt Van Tilborg (directeur vluchtelingenorganisatie Inlia, red). Waar baseert hij dit op? Dit is een aanname. Neemt niet weg dat het toezicht door de overheid beter moet. Het kabinet heeft een zorgplicht.'

Afbeelding

Groot probleem

'Kinderen hebben recht op een veilige en pedagogisch positieve omgeving. Er is echter een groot probleem. Nederland weet niet wat het aan moet met illegale inwoners. Uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers mislukt veelal. Zo bleek uit een onderzoek van het programma Nieuwsuur. Aan het eind van een mislukte asielprocedure wacht voor veel van deze mensen veelal slechts de illegaliteit.'

Veiligelanders

'Veiligelanders moet je niet in de asielprocedures toelaten. Als landen van herkomst uitgeprocedeerden weigeren terug te nemen, dienen deze landen gekort te worden op de ontwikkelingshulp bijvoorbeeld. Uit pure noodzaak. Grote groepen illegalen in een land zijn slecht. Vooral voor de kinderen. Kinderen verdienen juist een veilige, kansrijke, legale omgeving.'

Afbeelding

Wettelijke verplichting

'Sinds 2 september 1990 is het Universele Kinderrechtenverdrag in werking, ook ondertekend door Nederland. Wij vinden dus dat ieder kind recht heeft op bescherming, onderwijs, noodhulp en voedsel. Dit geldt onverkort ook voor kinderen die mogelijk tijdelijk in ons land verblijven, als asielzoeker in een azc bijvoorbeeld. Ergo: ook al zou je vinden dat we geen morele verplichting hebben qua zorg voor deze kinderen, we hebben een wettelijke verplichting.'

'We moeten ons doodschamen'

'Het is schandalig dat zoveel (extra) kwetsbare kinderen zomaar uit beeld verdwijnen, vaak naar een bestaan dat je niemand toewenst, dus ook (andermans) kinderen niet. En mochten mededogen en plichtsgevoel al niet tot je sterkste karaktereigenschappen behoren, dan misschien wél welbegrepen eigenbelang. Deze kwetsbare, ontheemde kinderen zijn uiteraard ook extra gevoelig voor invloeden die haaks staan op ons beeld van een veilige, vrije en democratisch gestuurde samenleving. Maar het begint met: we zouden ons dood moeten schamen!'

Afbeelding

Niet accepteren

'Wanneer minderjarige asielzoekers met onbekende bestemming (MOB) vertrekken, is dat iets dat we als samenleving niet kunnen accepteren. Of men verdwijnt in de illegaliteit door bij familie/vrienden onder te duiken, wat leidt tot een marginale plek in de samenleving, of men wordt gedwongen om zich bezig te houden met prostitutie of criminaliteit, wat natuurlijk nog ernstiger is.'

'Geen verblijfsvergunning, dan terug'

'Het betekent dat de overheid serieus werk moet maken van een snellere asielprocedure en wanneer mensen, ook onder de achttien jaar, geen kans hebben op een verblijfsvergunning, zorgen dat zij zo snel mogelijk teruggaan naar het land van herkomst. Dat dat niet gemakkelijk is weten we, maar dan zal er een vorm van bewaring moeten zijn die ervoor zorgt dat men in de tussentijd niet kan verdwijnen.'

Afbeelding

Meer over dit onderwerp:
opinie beterweterspolitiek TER APEL
Deel dit artikel:

Recent nieuws