Groningen scoort weer niet goed op eindexamens, maar Oost-Groningen wel

Het gaat niet goed met de havo-afdelingen op Groningse scholen. Dat concludeert oud-decaan Harry Hulscher die ieder jaar de eindexamenresultaten in onze provincie analyseert.

Uit zijn onderzoek blijkt dat het percentage geslaagde Groningse havo-eindexamenkandidaten voor het zesde jaar op rij achterblijft bij het landelijk cijfer. Bovendien daalt dat percentage geslaagden ieder jaar.

In het afgelopen schooljaar rondde 84,4 procent van de havo-leerlingen met succes het eindexamen af; landelijk was dit bijna vier procent meer. Hulscher noemt deze cijfers 'verontrustend.'

Provincie versus stad

Wat verder opvalt is dat provinciescholen het op havo-niveau beter doen dan de scholen in de stad. Dat beeld is ook al jaren hetzelfde. Hulscher heeft het vermoeden dat in de stad te veel kinderen naar de havo gaan, die eigenlijk beter af zijn op het vmbo.

'Mijn verklaringen zijn natuurlijk persoonlijk. Maar misschien kun je zeggen dat het zich neerleggen bij het advies dat hun kind meekrijgt van de basisschool, meer geaccepteerd wordt in de provincie. Dat ouders in de stad toch proberen een hoger schooltype als advies te krijgen. Dan moet je niet raar opkijken dat het kind het niet haalt.'

Opvallers

RSG Ter Apel deed het in 2019 opvallend beter op de havo dan het jaar daarvoor: zesennegentig procent geslaagden, tegenover ruim vijfentachtig in 2018. Het Maartenscollege in Haren ging van ruim zesenzeventig naar ruim negentig procent geslaagden.

Je hebt weinig invloed als school op de percentages
Harry Hulscher - oud-decaan

Andere scholen gingen juist onderuit; daar slaagden het afgelopen schooljaar wel heel veel minder havo-leerlingen dan in 2018, zegt Hulscher. Het Kamerlingh Onnes bijvoorbeeld had twee jaar geleden nog meer dan zesentachtig procent geslaagde havisten. Afgelopen jaar slaagde niet meer dan ruim drieënzeventig procent.

Hoe kunnen scholen per jaar nou zo verschillen? Dat blijft lastig verklaren, zegt Hulscher. 'Ik heb bijna veertig jaar lang lesgegeven en je doet je uiterste best. Maar je hebt toch maar weinig invloed als school op de percentages.'

Oost-Groninger toppers

Vorig jaar maakte Hulscher melding van de opvallend goede prestaties van Oost-Groninger scholen. Winkler Prins in Veendam, Ubbo Emmius in Stadskanaal en Dollard College in Winschoten presteerden toen beter dan het landelijk gemiddelde (over vmbo, havo en vwo samen).

De kinderen zitten niet optimaal in het juiste schooltype
Harry Hulscher - oud-decaan

Hoe is dat dit jaar? 'Het is weer hartstikke goed!' Op het Winkler Prins slaagde ruim vijfennegentig procent, op het Ubbo Emmius ruim vierennegentig en op het Dollard ruim drieënnegentig.

Om te huilen?

Al met al heeft de analyse van de eindexamenresultaten Hulscher nog nooit vrolijk gestemd. Ook dit jaar niet. Dommer zijn we hier niet dan in de rest van Nederland. 'Er zijn twee mogelijke verklaringen. De kinderen zitten niet optimaal in het juiste schooltype, met name in de stad Groningen. Een tweede reden kan zijn dat behoorlijk wat scholen leerlingen zo lang mogelijk kansen willen geven om te slagen. Als ze dan in de examenklas terechtkomen, lopen ze tegen hun limiet aan.'

Bij het vwo zijn de verschillen met het landelijk beeld kleiner. De Groningse scholen doen het wel slechter dan landelijk (ruim twee procent verschil), maar van een jarenlange daling is geen sprake. Bij het vmbo is een soortgelijk beeld te zien, met een verschil van 0,6 procent ten opzichte van het landelijk slagingspercentage.

Bekijk hier de scores van de verschillende scholen

Lees ook:

- Overzicht: Zo presteert jouw middelbare school
- Analyse eindexamenresultaten: 'Oost-Groningse scholen doen het opvallend goed'

Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws