Onderzoekers UMCG: Gezondheidsrisico's door te veel vitamine B12 (update)

Het UMCG ziekenhuis in stad Groningen
Het UMCG ziekenhuis in stad Groningen © Jos Schuurman/FPS
Onderzoekers van het UMCG waarschuwen voor de gezondheidsrisico's van te veel vitamine B12. Tot nu toe waren er geen nadelige effecten bekend van te hoge doses.
'Een hogere concentratie van vitamine B12 in het bloed voorspelt een hogere kans op sterfte, ongeacht andere risicofactoren', stellen de onderzoekers aan de hand van gegevens van 5571 personen.
'De gevonden associatie is significant, ook als er gecorrigeerd wordt op risicofactoren als leeftijd, BMI, roken, alcoholconsumptie en verschillende ziektes', schrijven de onderzoekers, die daarbij aantekenen dat er nog geen causaal verband kan worden aangetoond.
Hoe de hogere sterfte bij mensen met te veel vitamine B12 precies komt, moet nog verder worden uitgezocht.

Slikken tegen klachten

Personen slikken B12-supplementen om een tekort eraan te voorkomen. Zo'n tekort kan voor allerlei klachten zorgen: tintelingen, pijn, tandvleesproblemen en coördinatieproblemen, maar ook voor psychische klachten zoals concentratieverlies en somber zijn.

Waken voor te veel B12

De onderzoekers waarschuwen mensen die supplementen slikken of injecties krijgen nu ook voor het gevaar voor te veel B12: 'Veel mensen denken dat er geen gevaar schuilt in overdosering van B12 en gaan uit van 'hoe meer, hoe beter'. De Gezondheidsraad en het Voedingscentrum geven aan dat de kans op nadelige gevolgen van te veel vitamine B12 erg klein zijn. Dat standpunt is met de uitkomsten van dit onderzoek echter niet langer houdbaar.'

Gaat niet over mensen met B12-tekort

Het UMCG wijst erop dat het onderzoek niet gaat over mensen met een medisch aangetoond tekort aan B12. 'Hiervoor geldt nog steeds dat het goed is om een B12-tekort aan te vullen als dat medisch nodig is.'
Het hele onderzoek is hier te lezen.
Dit bericht is aangevuld met de informatie dat het onderzoek niet gaat over mensen met een tekort aan vitamine B12.