Aanpak Polder Breebaart is meer dan anderhalf miljoen duurder

De Breebaartpolder
De Breebaartpolder © Het Groninger Landschap
Het natuurherstel van de Polder Breebaart bij Termunten valt 1,6 miljoen euro duurder uit dan begroot.
Het project zou aanvankelijk 2,8 miljoen euro gaan kosten, maar door een tegenvaller bij het oppompen van het slib wordt de aanneemsom 4,4 miljoen euro.
De provincie Groningen heeft haar bijdrage aan het project met 260.000 euro verhoogd. De overige kosten worden betaald door onder meer het Waddenfonds, de Nationale Postcodeloterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij.

Baggeraar

Het probleem was dat de beoogde aannemer niet in staat was om het slib uit de polder op te pompen en zo ruimte te maken voor natuurontwikkeling. Daarop heeft opdrachtgever Groninger Landschap afscheid genomen van deze aannemer en een baggeraar in de arm genomen.
'Het slib dat uit de polder gepompt zou worden moet nu op een andere manier naar boven worden gehaald. Dat kost extra geld', zegt gedeputeerde Henk Staghouwer. 'Wij hebben besloten ook extra geld te besteden aan het project.'

Dijkversterking

'De opdracht die is gegeven om het slib er zo slim mogelijk uit te halen, was niet haalbaar. Dat oppompen is wel nodig, want het slib is bedoeld om gebruikt te worden bij het dijkversterkingsproject van waterschap Hunze en Aa's', aldus Staghouwer.
De baggeraar kan nu aan de slag. Staghouwer durft nog niet te zeggen hoeveel vertraging het natuurherstel aan de Polder Breebaart zal oplopen.