'Weinig PFAS in Groningse waterbodem'

Er kan gewoon worden doorgebaggerd
Er kan gewoon worden doorgebaggerd © Archief Erik Hogeboom/RTV Noord
Er zit heel weinig PFAS in de Groningse en Drentse waterbodem. Dat blijkt uit onderzoek van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's. Hierdoor kunnen de geplande baggerprojecten in Groningen en Drenthe gewoon doorgaan.
De resultaten van het onderzoek zijn door een ingenieursbureau verwerkt in een waterbodemkwaliteitskaart.

Als eerste

Deze kaart is door de besturen van beide waterschappen officieel vastgesteld. Daarmee hebben Noorderzijlvest en Hunze en Aa's als eerste een waterkwaliteitskaart voor PFAS.
De kwaliteit van de bagger uit de verschillende watergangen kan nu eenvoudig op de kaart worden afgelezen.

Er wordt weer gebaggerd

Omdat er weinig PFAS is aangetroffen, kunnen de baggerwerkzaamheden worden voortgezet. In het werkgebied van de twee waterschappen wordt inmiddels weer op meerdere plekken gebaggerd.
Landeigenaren kunnen ook doorgaan met het opruimen en verspreiden van de baggerspecie zonder dat gezondheid van mens en dier of het milieu in gevaar komt.