Noordelijke provincies breken met Berenschot

© TopDutch
De provincies Groningen, Friesland en Drenthe hebben de opdracht aan het bureau Berenschot om de resultaten van de gezamenlijke promotiecampagne TopDutch te onderzoeken ingetrokken.
Aanleiding is de zakelijke relatie tussen het reclamebureau Initio, de grote trekker van de Top Dutchcampagne, en het onderzoeksbureau Berenschot.
 

Onderzoek

Uit onderzoek van de omroepen RTV Noord, RTV Drenthe en Omrop Fryslân is naar voren gekomen dat directeur en eigenaar Gerard de Boer van Initio werkzaamheden voor Berenschot verricht. Voor publicatie is die informatie aan provinciale Statenleden van de drie provincies voorgelegd.
Voor de colleges van Gedeputeerde Staten was dat aanleiding om voor deze publicatie al te besluiten om de stekker uit de samenwerking met Berenschot te trekken.

Verklaring

In een korte verklaring lichten de provincies het gezamenlijke besluit om te breken met Berenschot toe. 'Wij constateren dat de uitvoering van het onderzoek door Berenschot vragen met zich mee brengt en een bepaalde beeldvorming geeft over de onafhankelijkheid. Dit met als mogelijk gevolg dat bijvoorbaat kanttekeningen dan wel vraagtekens kunnen worden gezet bij de uitkomsten van het  onderzoek. Dat vinden wij onwenselijk.'

Kritiek

Er is veel kritiek op de gezamenlijke promotiecampagne van de drie provincies. Het zou te weinig opleveren. Ook hebben de provincies vraagtekens gezet bij de prestaties van Initio, dat een belangrijke rol heeft bij de uitvoering. In een eerdere brief is het bureau te kennen gegeven dat er beter gepresteerd moest worden. 
De afgelopen dagen hebben de omroepen de fracties in provinciale staten van de drie provincies al de vraag voorgelegd wat ze vinden van de banden tussen Initio en Berenschot. De reacties variëren van uiterst kritisch en afkeurend tot mild. 

Ander bureau

De provincies gaan nu op zoek naar een ander onderzoeksbureau. Dat heeft wel tot gevolg dat de uitkomsten van zo'n onderzoek lang op zich zullen laten wachten.