Gedeputeerde Mirjam Wulfse: 'Berenschot had het ons vooraf moeten melden'

Bureau Berenschot had nog prima onafhankelijk kunnen opereren in het onderzoek naar de TopDutch-campagne, maar omdat het de relatie met Initio-directeur Gerard de Boer niet had gemeld, hebben de noordelijke provincies de onderzoeksopdracht stopgezet.

Dat is de uitleg van gedeputeerde Mirjam Wulfse na het bekend maken dat Berenschot niet verder gaat met het onderzoek. Een week eerder reageerde Wulfse nog dat het feit dat De Boer en Berenschot een relatie hebben helemaal niet uitmaakt.

'Doet er niet toe'

'Wat particuliere bedrijven onderling doen, het is niet zo dat de overheid daar toezicht op houdt, dus dat doet er niet toe', liet Wulfse op dinsdag 14 januari weten, toen RTV Noord haar de kwestie voorlegde. 'We gaan ervan uit dat Berenschot een objectief onderzoeksresultaat kan voorleggen aan de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.'

Ruim een week later maken de drie noordelijke provincies bekend de opdracht die Berenschot heeft gekregen toch terug te trekken. Het argument van Wulfse is daarbij het volgende:

'We hadden graag bij verstrekken van opdracht geweten dat er een relatie was tussen Berenschot en een van de partners die betrokken was bij de organisatie. Dat vinden we ongelukkig', zegt Wulfse nu.

 Een week geleden gaf u aan dat het er in feite niet toe doet dat particuliere ondernemers onderling zaken met elkaar doen. Wat is er in een week veranderd?

'Die mening zijn we nog steeds toegedaan, maar het bureau had ons nog wel op de hoogte kunnen stellen wat er is gebeurd.'

 Met andere woorden: Berenschot was een week geleden nog onafhankelijk genoeg en nu niet meer?

'Ze zijn nog steeds onafhankelijk genoeg. Ze zouden dat nog steeds kunnen doen, maar we denken dat de buitenwereld vragen heeft bij de uitkomst van het onderzoek. En dat vinden we ongewenst, want we willen een zuivere evaluatie hebben.'

 Kortom, onder druk van de buitenwereld heeft u gezegd: we trekken de opdracht in?

'Nee, onder druk van het feit dat we nu meer informatie hebben en die informatie hadden we eerder willen hebben bij het afwegen van de opdracht.'

 Is het dan niet gek dat u deze week het een zegt en vorige week het andere?

'Nee, we denken nog steeds dat het onafhankelijk kunnen doen, maar we vinden het heel ongelukkig dat de zaak op die manier gedaan is en dat we het niet geweten hebben.'

 Als u nu terugkijkt met wat u een week geleden hebt gezegd en vandaag hebt besloten, had u dan niet iets anders gedaan?

'Nee, ik wilde eerst de feiten op een rij hebben en die zorgvuldig beoordelen.'

 Maar die feiten werden u een week geleden door RTV Noord ook voorgelegd.

'Ja, maar de feiten wil ik goed controleren. Ik bedoel: als ik de krant of de omroep als bron neem, ik denk dat ik dan ook niet goed bezig ben.'

 Want?

'Er kan natuurlijk maar een gedeelte in staan of het is niet volledig. Je wilt het precies weten. En dat heb ik laten uitzoeken.'

Lees ook:

- Noordelijke provincies breken met Berenschot
- 'Dit heeft niet de schijn van belangenverstrengeling, maar is belangenverstrengeling'
- Wat deed TopDutch-hoofdrolspeler De Boer precies voor Berenschot?

Meer over dit onderwerp:
NoordZaken economie GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws