Betalen per afvalbak of -zak in Stad stap dichterbij

De komst van diftar in de gemeente Groningen is een stap dichterbij. In de gemeenteraad lijkt een meerderheid voor het afvalsysteem waarbij je meer betaalt naarmate je meer afval inlevert.

VVD en Partij voor de Dieren zijn al langer uitgesproken voor. Ook GroenLinks en D66 lijken voorstander om diftar vanaf 2021 in te voeren. Samen hebben de partijen 23 van de 45 zetels.

Waar kiest de gemeente uit?
De voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer hebben nu nog ieder hun eigen afvalbeleid. In Groningen en Ten Boer betaal je een vast bedrag per jaar. In Haren betaal je, naast een lager vast bedrag, ook een bedrag voor iedere kilo restafval die je aanbiedt.

Vanaf 2021 is het wettelijk verplicht dat in de hele gemeente hetzelfde beleid geldt. De komende maanden praat de gemeenteraad daarover. De raad kiest in mei uit twee opties.

Diftar

De meest vergaande verandering zou het invoeren van diftar voor de hele gemeente Groningen zijn. Je zou dan, behalve een relatief laag vast bedrag, gaan betalen voor iedere keer dat je de grijze container aan de weg zet of de ondergrondse container gebruikt.

De gemeente denkt dat, wanneer er voor deze optie gekozen wordt, meer afval gescheiden wordt en minder afval wordt ingeleverd. Diftar zou de gemeente het meest van alle opties helpen in het behalen van haar doelstelling om 'afvalvrij' te worden: dat betekent dat al het afval in de gemeente hergebruikt kan worden.

Geen diftar

Een andere optie waar de gemeenteraad zich over buigt gaat minder ver. De raad kan er namelijk voor kiezen dat iedereen een relatief hoog bedrag betaalt, maar dat je niet extra hoeft te betalen voor het inleveren van een vuilniszak of -bak. Nadeel hiervan is dat het minder goed helpt de afvaldoelstellingen van de gemeente te halen.

Achteraf belonen

Een 'poldervariant' noemde de gemeente in officiële stukken 'Achteraf belonen'. Daarbij zou je per jaar een vast bedrag betalen, en kon je, als je goed zou scheiden, aan het eind van het jaar een bedrag terugkrijgen. Inmiddels ziet de gemeenteraad deze variant niet meer als optie.

Achteraf belonen gaat niet door

In de vergadering werden drie opties besproken. Diftar is daar één van, net als de mogelijkheid dat de gemeente extra afvalbakken in de stad gaat plaatsen om het scheiden van afval aantrekkelijker te maken.

De gemeente gaat die beide mogelijkheden nu verder uitwerken. Een derde optie, waarbij inwoners aan het eind van het jaar een deel van hun afvalbelasting konden terugkrijgen als ze hun afval goed scheiden, valt af.

Dumpingen en gft

Bij verschillende partijen leidt de mogelijke komst van diftar tot angst voor een groei van het aantal afvaldumpingen. Immers scheelt het geld als je de container niet aan de weg zet of de zak niet in de ondergrondse container doet.

Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) gaat de komende maanden uitzoeken hoe de gemeente dit kan voorkomen. Ook wordt uitgezocht hoe inwoners van de binnenstad en mensen die in flats wonen hun groente-, fruit- en tuinafval gescheiden kunnen inleveren. Dat kan nu nog niet overal, maar kan in de toekomst mogelijk wel geld schelen.

SP tegenstander diftar

De SP is tegenstander van het invoeren van diftar en noemt het systeem een 'neoliberale natte droom'. 'Individuen hebben maar beperkte invloed op het afvalprobleem', vindt raadslid Daan Brandenbarg.

Hij ziet liever dat wethouder Chakor de verpakkingsindustrie aanspoort minder afval te produceren.

Referendum

De partij wil mogelijk een referendum afdwingen om diftar te voorkomen. Op landelijk niveau is het organiseren van een referendum momenteel niet mogelijk. In de gemeente Groningen kan het wel.

Om een referendum mogelijk te maken moet 3% van de kiesgerechtigde inwoners van Groningen dat willen. Dat komt neer op ruim 5.700 inwoners. De gemeenteraad moet bovendien goedkeuring geven voor het houden van een referendum.

Wethouder niet voor referendum

Wethouder Chakor ziet niets in een referendum over afvalbeleid. 'De gemeenteraad is er om besluiten te nemen, het zou bukgedrag zijn om dit door te schuiven naar een referendum.'

Lees ook:

Afvaldiscussie Groningen barst los: coalitiepartijen niet eensgezind
Verslaggevers Peter Steinfort en Marten Nauta zochten afgelopen weekend in Stadhuis&co uit hoe het afval op dit moment wordt ingezameld

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws