Goedkeuring voor opheffen openbare school Leens

Beide scholen in Leens zitten in het kindcentrum, dat in augustus 2019 werd geopend
Beide scholen in Leens zitten in het kindcentrum, dat in augustus 2019 werd geopend © Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
Openbare basisschool De Lydinge in Leens wordt opgeheven. Woensdag stemde de gemeenteraad van Het Hogeland in met het voorstel. Sinds dit schooljaar werkt de school nauw samen met de christelijke basisschool De Regenboog. Die samenwerking bevalt.
Op verzoek van ouders en medezeggenschapsraden hebben schoolbesturen Lauwers & Eems (openbaar) en VCPO Noord-Groningen (christelijk) een samenvoeging onderzocht. Dat kan. De nieuwe school valt onder het bevoegd gezag van VCPO.

Instemmen met kiespijn

Niet alle raadspartijen zijn het eens met de fusie. De VVD is bang dat hierdoor geen goede spreiding meer is van openbare scholen in de regio.
'Met pijn in het hart wordt weer een openbare school in deze gemeente opgegeven. We kunnen als raad niet anders dan voor stemmen, want anders krijgt de raad een school onder beheer. En dat wil in 2020 niemand', zegt VVD-raadslid Attje Waal.

Openbaar karakter

Haar partij had liever gezien dat de school onder het openbare bestuur bleef. 'Iedereen is voor de samenvoeging. Maar wat zou het fijn geweest zijn als dit onder openbare vlag gebeurde', aldus Waal, die er niet zoveel vertrouwen in heeft dat het openbare karakter van De Lydinge gewaarborgd blijft.
Gemeentebelangen deelt de zorgen van de VVD over de spreiding van het openbaar onderwijs. De partij is van mening dat er een vinger aan de pols gehouden moet worden, zodat het openbare karakter van de school behouden blijft.

Toekomstbestendig

Het CDA is blij met de fusie. 'Er is een mooie samenwerking tussen beide scholen aangegaan om het basisonderwijs in Leens toekomstbestendig te maken. Het huwelijk heeft ook nog een mooie bruidsschat opgeleverd: een nieuw gebouw', zegt raadslid Jan van de Wal.
'Onze partij is voor één school voor alle leerlingen. En we worden hier op onze wenken bediend', stelt PvdA fractievoorzitter Jan Willem Nanninga. De PvdA vindt dat er een wetswijziging moet komen waardoor er een einde komt aan de verzuiling van het onderwijs.

Openbaar onderwijs blijft

Wethouder Kristel Rutgers (CDA) snapt dat het onderwerp gevoelig ligt. 'We hebben met beide schoolbesturen gesproken over de borging van het openbaar onderwijs. Dat wordt vastgelegd in een reglement.' Een identiteitscommissie houdt dit vervolgens in de gaten.
'Zou er geen samenwerking zijn geweest, dan zou de openbare school gezien het leerlingenaantal verdwijnen', aldus de wethouder. Rutgers is blij dat het initiatief van de fusie van onderaf is gekomen en dat door de samenvoeging het voortbestaan van het openbaar onderwijs is gewaarborgd.