Versterking wordt vlot getrokken: Groningers hoeven minder lang te wachten

De kogel is door de kerk. Groningers in het aardbevingsgebied hoeven straks minder lang te wachten op een veilige woning.

Dat is de uitkomst van afspraken die het Rijk donderdagmiddag heeft gemaakt met Groninger bestuurders en topambtenaren.

De nieuwe plannen zijn nodig om de moeizaam lopende versterkingsoperatie weer op gang te krijgen. Tot nu zijn er 26.000 gebouwen die mogelijk versterkt moeten worden.

Grotere rol aannemers

Een van de maatregelen is dat aannemers en bewoners een belangrijkere stem krijgen. Waar woningen tot voor kort van dak tot fundering werden doorgerekend door ingenieurs om te kijken wat nodig is om ze aardbevingsbestendig te maken, wordt die stap vanaf nu overgeslagen.

Half jaar sneller

Aannemers gaan voortaan samen met de bewoner door hun huis heen. Op basis van de kennis en ervaring van de bouwers, wordt bekeken hoe een woning verstevigd moet worden. Daarna kan vrij snel worden gestart met het versterken. De verwachting is dat het aanpakken van een woning een half jaar sneller kan.

Door deze manier van werken, die per direct ingaat, wordt niet meer tot achter de komma berekend of een woning aan de veiligheidsnorm voldoet. De versterking wordt hierdoor groffer en sneller.

Volgens minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken wordt er niet ingeleverd op de veiligheid. 'Als ik een aannemer mijn huis laat bouwen, ga ik er ook vanuit dat dat veilig gebeurt.'

Interview met minister Knops

Belletje in februari

Op basis van de gemeentelijke plannen nemen de aannemers zo snel mogelijk contact op met de bewoners. De verwachting is dat eerste 250 huiseigenaren in februari worden gebeld.

Groningen Bouwakkoord

Aannemers Kooi, Geveke, Van Wijnen, Volker Wessels Noord, BAM en Friso leggen de laatste hand aan een bureau dat het werk verdeelt onder aannemers. Hiervoor wordt gewerkt aan het 'Groningen Bouwakkoord'. Op deze manier moeten tijdrovende aanbestedingsprocedures worden ontweken en moeten de aannemers worden voorzien van een constante stroom aan werk.

Voor dit bouwakkoord is nog wel toestemming nodig van de Europese Unie.

Boete

Als in de toekomst beloofde termijnen niet worden gehaald, moet het Rijk een boete betalen aan bewoners. Dat geldt alleen voor de termijnen waarvoor de overheid verantwoordelijk is.

Verder wordt gewerkt met een zogenoemde 'typologieaanpak'. Woningen die nagenoeg hetzelfde zijn, worden ook op dezelfde manier versterkt.

Reacties

Commissaris van de Koning René Paas is tevreden: 'We hebben veertien afspraken gemaakt om de versterking te versnellen. We moeten dit jaar wel feitelijk laten zien wat ze waard zijn.'

'De eerste maanden van dit jaar willen we duizend woning aardbevingsbestendig opleveren', vervolgt Paas. Hoeveel dat aan het einde van het jaar moeten zijn, kan hij nog niet zeggen.

Interview met CdK Paas

Minister Knops van Binnenlandse Zaken reageert: 'Ik ben voorzichtig met getallen. Het is een ingewikkelde klus. Er zullen ook zaken fout gaan. Daar moeten we dan op reageren.'

Knops zegt dat de Tweede Kamer hem aan het eind van het jaar mag afrekenen op wat er dit jaar wordt gepresteerd. Hij omschrijft zichzelf dan ook niet als een 'tevreden minister': 'Ik ben pas tevreden als de klus klaar is en de woningen veilig zijn. Dat duurt nog wel even. Maar ik ben wel tevreden over wat we vandaag hebben bereikt.'

Trager dan verwacht

Deze plannen hadden overigens voor kerst al klaar moeten zijn. Dat is niet gelukt. Paas: 'Soms blijkt dat iets langer duurt. Dat is nu ook het geval. Maar we kunnen nu aan de slag, dus laten we dat ook doen.'

Lees ook:

- Groningen en Den Haag nemen besluit over versnelde versterking woningen bevingsgebied
- Wiebes onderzoekt hoe snelheid versterking omhoog kan

Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok DEN HAAG
Deel dit artikel:

Recent nieuws