Studie naar precieze plek en uiterlijk van Hyperloop-testbaan

© Hardt Hyperloop
Een witte of een groene hyperloop, bovengronds of ingegraven, of op een iets andere plek? Meerdere varianten van de Hyperloop-testbaan ten oosten van de stad Groningen worden momenteel onderzocht.
Provincie en gemeente studeren in overleg met initiatiefnemer Hardt en een aantal omwonenden over uiterlijk, inpassing en precieze locatie van de Hyperloop-testbaan. Daarbij moet rekening worden gehouden met een flink zonnepark in de buurt.

Langs Slochterdiep

In de eerste ontwerpen is het drie kilometer lange buistraject parallel aan het Slochterdiep getekend, in het land langs de weg en het fietspad dat er ligt. Start van de Hyperloop zou dichtbij het punt zijn waar het Slochterdiep aansluit op het Eemskanaal, ten noorden van Meerstad.
Er worden nu ook iets verlegde varianten bestudeerd. Hoe die varianten eruit zien, kan Juliette de la Rie van Hardt Hyperloop nog niet zeggen.

Wit of groen

Ook het uiterlijk van de buis wordt bekeken. Op de tekeningen is de buis veelal wit afgebeeld, maar hij kan ook een andere kleur krijgen, die meer wegvalt in de omgeving. De gemeente Groningen schakelt landschapsarchitecten in om een goede inpassing te bedenken. Dat kan ook door bijvoorbeeld de buis in te graven of door groen te plaatsen.
Bij de variantenstudie wordt mede gebruik gemaakt van de reacties die op de bewonersbijeenkomst over de Hyperloop zijn gegeven, zegt Julliette de la Rie van Hardt. Daar werd begin januari een eerste variant gepresenteerd.
'Het is voor ieder project nodig alle opties te verkennen', verklaart De la Rie. 'We zijn nu in de fase beland waarin hierover beslissingen moeten worden genomen. Dat is geen gevolg van de bijeenkomst, maar de wensen van de omwonenden zijn hierin inderdaad van belang en zullen worden meegenomen.'

Overvallen

Hardt liet eind december weten dat Groningen vestigingslocatie nummer één is. Dat Groningen Zeeland versloeg, overviel de regio enigszins; men ging ervan uit dat Hardt Hyperloop voor Zeeland of Flevoland zou kiezen.
Provincie en gemeente Groningen slaagden er daardoor pas na de kerstvakantie in serieus aandacht te schenken aan het bepalen van de exacte locatie en vormgeving.

Zonnepark

Hoe de Hyperloop wordt geplaatst, heeft ook gevolgen voor het zonnepanelenproject waar de gemeente Groningen aan werkt. Op de lap grond waar de Hyperloop staat ingetekend, is ook een zonnepark gepland.
De gemeente Groningen meldt in haar begroting dat er een 'zeer groot' zonnepark bij Meerstad Noord moet komen. Zeer groot betekent een omvang van 150 tot 250 MW, want dan pas is het park rendabel. Het wordt waarschijnlijk het grootste van de stad.

Ontwerpfase

Plannen voor het zonnepark verkeren in de beginfase en ontwerptekeningen moeten nog gemaakt worden, zegt projectleider Alfred Hamstra. 'Het plan is opgenomen in de omgevingsvisie Next City', legt hij uit. 'Daarin is Meerstad Noord aangewezen als zoeklocatie voor grootschalige energieproductie. Grond is aangekocht, de planvorming begint dit jaar.'
Behalve zonnepanelen voor stroomproductie zijn er ook ideeën om het gebied te gebruiken voor zonnethermie ten behoeve van warmte voor de stad en dorpen nabij het park.

Vijftien huizen

Hamstra zegt dat het gebied voldoende ruimte biedt voor zowel het zonneplan, de Hyperloop als de bestaande woningen. Zo'n vijftien woningen en boerderijen in de taartpunt tussen het Slochterdiep en het Eemskanaal en de bewoners aan de Hamweg in Lageland krijgen met de projecten te maken.
'De mensen die er wonen zijn gewend aan rust en ruimte', weet Hamstra. 'We willen met hen het plan voor het zonnepark ontwikkelen.' De ontwerpronde start binnenkort, daarna begint het proces van inspraak.

Alle mogelijkheden open

Voor de ligging van het zonnepark ten opzichte van de Hyperloop liggen nog alle mogelijkheden open, verklaart Hamstra. Ook plaatsing van de Hyperloop dwars door het zonnepark zou volgens de projectleider kunnen. Daardoor zou de zichtbaarheid van de Hyperloop sterk veranderen.