Groninger Dorpen en CMO STAMM mogelijk dupe van bezuinigingen provincie

Het Groninger landschap bij Den Andel
Het Groninger landschap bij Den Andel © Wout van Groenestijn/Groningen in Beeld
De vereniging Groninger Dorpen en CMO STAMM worden de komende jaren geraakt door bezuinigingen van de provincie Groningen.
Beide organisaties zien hun subsidie van de provincie afnemen. Groninger Dorpen moet het vanaf 2022 met 25.000 euro minder doen per jaar en CMO STAM, het kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in onze provincie, moet de helft inleveren, van één miljoen euro per jaar naar 500.000 euro per jaar.

Kerntaken

De bezuinigingsopdracht komt voort uit nieuw collegebeleid. Het provinciebestuur start een nieuwe kerntakendiscussie en wil de komende jaren ruim veertien miljoen euro bezuinigen. Het werk van Groninger Dorpen en CMO Stamm wordt niet meer gezien als een taak die de provincie volledig moet financieren.
Voor CMO Stamm heeft dat vergaande gevolgen, schetst directeur Yvonne Turenhout tegenover Provinciale Staten.
'Wij worden 50 procent gekort, dat is 500.000 euro op een totale omzet van 3,4 miljoen euro', vertelt Turenhout. 'Als wij binnen twee jaar dit bedrag moeten bezuinigen, terwijl we 43 medewerkers in dienst hebben, moeten we van een fors aantal gedwongen afscheid nemen. Daarnaast hebben we de daarbij gepaarde transitiekosten berekend, die overtreffen ons eigen vermogen. Kort gezegd: we houden op te bestaan als dit onverkort wordt doorgevoerd.'

'Verrast'

Beide partijen kregen de bezuinigingsopdracht van de provincie pas dinsdagmiddag te horen, terwijl het agendapunt woensdag in de commissie werd besproken.
'De bezuinigingen op Groninger Dorpen verrast mij heel sterk', zegt Statenlid Arjen Nolles van GroenLinks, de grootste coalitiepartij. 'Juist nu met alle transities, waarbij er grotere gemeenten ontstaan, daar speelt Groninger Dorpen juist een belangrijke rol in. Er zal nu een vermindering van de dienstverlening van de Groninger Dorpen plaatsvinden. Daar heb ik veel vragen over.'

'Waarom geen gesprek?'

De PvdA lijkt zich te kunnen vinden in de bezuiniging op beide verenigingen. 'De meeste keuzes in de herprioritering kunnen we ons in vinden', stelt Statenlid Gert Engelkens. 'Wat ons verrast is dat het college niet in gesprek is geweest met een aantal instanties. Waarom niet? En is het college alsnog bereid in gesprek te gaan?' De ChristenUnie vraagt zich dit ook af.
Bijna de voltallige oppositie is bezorgd over de bezuinigingen op beide instanties. Volgens Forum voor Democratie, SP, Groninger Belang, Partij voor het Noorden, Partij voor de Dieren en 50 Plus worden beide organisaties te hard geraakt.

Des provincies of niet?

Gedeputeerde Fleur Gräper stelt dat de bezuinigingen deel uitmaken van de brede herprioritering van de provincie, waarbij er in totaal veertien miljoen wordt bezuinigd in vier jaar tijd. 'Als we dit niet doen, hebben we een gat in de begroting en is de begroting niet sluitend', zegt ze.
'We hebben gekeken: wat is des provincies en wat is minder des provincies? Dit zijn taken die meer gericht zijn op gemeentelijk vlak. We zorgen voor CMO STAMM en Groninger Dorpen heel bewust voor een overgangsperiode van twee jaar', aldus Gräper.

Verschuiven van problemen naar gemeenten

Groninger Belang vraagt zich af of de bezuiniging gaat werken. 'Die 500.000 euro bezuiningen op CMO STAMM, is dat niet het verschuiven van problemen naar de gemeenten? De gemeenten hebben al geen geld.'
Gräper vindt dat de provincie ook kan kijken hoe deze organisaties meer projectmatig gefinancierd kunnen worden.