Ontslagen hoogleraar ontkent fraude voor 1,2 miljoen bij RUG

Hoogleraar Joost Herman, die begin vorige week door de Rijksuniversiteit Groningen werd ontslagen, ontkent dat hij subsidiefraude en valsheid in geschrifte heeft gepleegd.

'Ik heb NIET 1,2 miljoen euro in mijn eigen zak gestopt, zoals in vrijwel elke serieuze krant wel wordt bericht', schrijft hij in een verklaring aan zijn collega's, waarover de Ukrant en Dagblad van het Noorden berichten. Hij zegt dit ook te kunnen aantonen, mits de RUG hem weer toegang geeft tot zijn mailbox en papieren archief.

Ontslag aangevochten

Herman schrijft verder dat hij 'ongenadig hard is bestraft' voor zijn handelen en stelt dat hij niet de kans heeft gehad om zijn kant van het verhaal te laten horen.

Ook is hij ontstemd dat de RUG de kwestie in maart vorig jaar naar buiten heeft gebracht nog voor er onderzoek is gedaan. Volgens Herman is zijn 'naam en reputatie daarmee onmiddellijk nationaal en internationaal ernstig besmeurd'.

Hij zegt zijn ontslag te zullen aanvechten, evenals de schadevergoeding die de RUG verlangt: 'Indien ik dat niet doe, is mijn beroepsmatige leven in elk geval beëindigd en zal ik mezelf niet meer in de spiegel kunnen aankijken.'

Subsidiefraude

Herman werd anderhalve week geleden door de RUG ontslagen wegens subsidiefraude en valsheid in geschrifte. Hiervoor loopt bij de kantonrechter een ontslagprocedure. Twee naaste collega's van Herman kwamen ervan af met een 'ernstige waarschuwing'.

Uit onderzoek in opdracht van de RUG bleek dat 1,2 miljoen euro aan subsidie- en collegegeld nooit terecht is gekomen bij de universiteit. Dat geld ging naar de stichting Network on Humanitarian Action (NOHA) Groningen, waar Herman onder meer als directeur bij was betrokken.

Stichting NOHA Groningen

NOHA is een internationaal samenwerkingsprogramma van universiteiten, die onder meer door het aanbieden van masteropleidingen de humanitaire hulpverlening willen verbeteren. Ook de RUG heeft zo'n tweejarige master: International Humanitarian Action.

Herman liet de geldstromen hiervoor lopen via de stichting. Volgens de RUG konden NOHA-medewerkers zo 'forse bedragen' aan onkosten declareren en extra betalingen doen aan zichzelf en anderen. Ze gebruikten briefpapier van de RUG, met daarop het rekeningnummer van hun stichting. De stichting NOHA Groningen stond ingeschreven op hetzelfde adres als de Faculteit der Letteren van de RUG.

Bureaucratie omzeilen

In de verklaring stelt Herman dat hij de geldstromen via zijn stichting liet lopen om de bureaucratie van de RUG te omzeilen: 'Door de benodigde betalingen (...) zelf in de hand te houden, leverde dat ons de enig werkbare slagvaardigheid om het programma in al zijn complexiteit draaiende te houden.'

De hoogleraar benadrukt: 'Alle gelden geoormerkt voor NOHA Groningen zijn daadwerkelijk én ook aantoonbaar gebruikt voor NOHA Groningen.'

Herman trekt niettemin het boetekleed aan dat hij de uitvoering van het NOHA-programma via de stichting liet verlopen. 'Mij valt wellicht een verwijt te maken. (...) Terugkijkend was het niet reglementair om het programma uit te voeren via de stichting.' Hij betreurt het dat hierdoor ook anderen, zoals familie en directe collega's, in moeilijkheden zijn gebracht.

Schoon schip

Herman schrijft verder dat hij zich er niet mee kan verenigen dat hij wordt 'opgeofferd om blijkbaar schoon schip te maken'.

De ontslagen hoogleraar verwijst daarbij naar twee andere incidenten: 'Wat men ook van de uitvoering van het NOHA-programma via de stichting wil vinden, het is niet vergelijkbaar met de boekhouding van het project in Yantai (waarvoor de RUG ruim 1 miljoen euro aan belastinggeld moest terugbetalen, red.) of de kwestie bij het facilitair bedrijf'. In die laatste zaak fraudeerde een manager van de RUG in 2016 voor ruim een miljoen euro.

Herman was vrijdagmiddag niet bereikbaar voor RTV Noord voor een toelichting op zijn verklaring.

Lees ook:

- RUG ontslaat medewerker vanwege fraude van 1,2 miljoen euro
- Raadsels rond fraudezaak RUG

Meer over dit onderwerp:
universiteit GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws