Willem Smink over mislopen baan: 'Jammer voor mezelf en de Rekenkamer'

Willem Smink
Willem Smink © Omrop Fryslân
Willem Smink gaat er vanuit dat hij geen voorzitter wordt van de Noordelijke Rekenkamer. Smink zegt dat als reactie op de stemming in Provinciale Staten van Fryslân van afgelopen woensdag.
Hij zegt tegen Omrop Fryslan dat hij het wel erg jammer vindt voor zichzelf en de Noordelijke Rekenkamer. Eerder gingen Provinciale Staten van Groningen en Drenthe wel akkoord met de benoeming van Smink.

Nodige discussie

Over de stemming in de Friese Staten is nog wel de nodige discussie. Smink kreeg 17 stemmen voor en 6 stemmen tegen, maar omdat er ook 17 blankstemmers waren, kreeg zijn kandidatuur geen meerderheid.
Volgens commissaris van de Koning Arno Brok is daarmee de benoeming van Smink van de baan.

Schade

Smink houdt er rekening mee dat zijn benoeming bij de Rekenkamer niet doorgaat vanwege zijn kritische houding jegens de Fryske Akademy, maar vindt dat niet terecht.
'Ik heb er mede voor gezorgd dat de Akademy niet failliet is gegaan. Dat was ook mijn opdracht. Het werk bij de Akademy heeft niets met een mogelijke functie bij de Rekenkamer te maken.'
De bestuurder voelt zich wel geschaad door de bijzondere gang van zaken. 'Dit is niet goed voor mij en ook niet voor de Rekenkamer, want die had een bijzonder zorgvuldige procedure.'

Unaniem voorgedragen

Smink is in de herfst van vorig jaar unaniem als voorzitter voorgedragen door de Raad van Advies van de Noordelijke Rekenkamer, die bestaat uit Statenleden uit Fryslân, Groningen en Drenthe. Tot de stemming in de Provinciale Staten van Fryslân leek niets de benoeming van Smink in de weg te staan.
De Raad van Advies zal volgende week bespreken hoe het nu verder moet met de zoektocht naar een nieuwe voorzitter.