Lerarentekort? Zzp-leerkrachten komen toch niet aan de bak

'Er zijn dagen dat ik geen werk heb en dat er klassen naar huis gestuurd worden. Dat is toch ontzettend jammer als er een goede leerkracht beschikbaar is.'

Aan het woord is Dieneke Damen. Naast haar vaste deeltijdbaan wil ze zichzelf graag twee dagen per week verhuren als zzp-juf. Het lukt alleen niet. Vrijwel geen enkel schoolbestuur in Groningen wil met zzp'ers in zee gaan.

Uitleggen

Jos de Haas merkt dat ook. Op dit moment heeft hij wel een langere invalklus op een school in Leek, maar het houdt niet over. 'In het Westen is het al meer geaccepteerd. Hier moeten we nog wel veel uitleggen waarom we het doen, op welke manier en voor welke kosten.'

Bezwaar

Het klopt dat schoolbesturen in Groningen niet willen werken met zzp'ers, zegt Geert Bijleveld van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland. 'Dat hebben we ook afgesproken binnen de PO-Raad, de vereniging voor primair onderwijs'. Belangrijkste bezwaar is volgens Bijleveld het gebrek aan binding dat een zzp'er heeft met een school.

Het gaat om gemeenschapsgeld, dat mag niet naar persoonlijk gewin
Marieke Andreae - bestuurder Scholengroep OPRO

'Ze doen niet mee aan het langdurige scholingsprogramma, ze doen niet mee aan teamvergaderingen, ze worden niet ingezet voor oudergesprekken. Ik denk dat dit op langere termijn de doodsteek is voor goed onderwijs.'

Bestuurder Marieke Andreae van Scholengroep OPRON is ook geen voorstander, zeker niet als de gevraagde tarieven hoog zijn. 'Het gaat om gemeenschapsgeld, dat mag niet naar persoonlijk gewin.'

Principekwestie

Meer nog dan een financiële lijkt het voor schoolbesturen een principiële kwestie. Bestuurder Angelique Boer van VCO MOG: 'Op korte termijn is het wel aantrekkelijk, maar je probeert juist je reguliere beroepsgroep te vergroten.' Bijleveld: 'Wat je wil is een beroepsgroep die zich collectief aan het scholen is. Als je daar een aparte groep naast zet die daar geen boodschap aan hoeft te hebben, is dat voor het onderwijs een slechte zaak.'

De twee zzp'ers begrijpen de argumenten niet. Volgens Dieneke Damen is een zzp'er wel degelijk betrokken: 'Is het voor een langere periode, dan zitten we natuurlijk bij vergaderingen.' En volgens Jos de Haas zijn de tarieven ook niet hoog.

Behoefte

De twee blijven erbij dat ze in een behoefte kunnen voorzien. De Haas: 'Ik denk dat we verder in gesprek moeten. We zijn niet de oplossing voor het lerarentekort, maar we kunnen wel een bijdrage leveren.'

Damen: 'Natuurlijk moeten er leerkrachten bij. Maar zolang die er niet zijn, kunnen zzp-leerkrachten een hele goede oplossing bieden.'

Lees ook:

- Meesters en juffen staken met stille mars door de stad Groningen
- Scholen verleiden nieuwe brugpiepers met open dagen

Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws