Binnen een maand meer duidelijk over referendum Stad

Een referendum-formulier.
Een referendum-formulier. © De Vries media
In februari moet er duidelijkheid komen over de vraag of het mogelijk wordt om referenda te organiseren in de gemeente Groningen. Op dit moment kan dat slechts in een deel van de gemeente.
Mocht de gemeenteraad willen dat er in de hele gemeente Groningen referenda gehouden worden, dan volgt in maart antwoord op de vraag welke voorwaarden daaraan verbonden zijn.

Groningen en Haren

Op dit moment kunnen er niet in de hele gemeente referenda worden gehouden, omdat er in de gemeente alleen nog oude regelgeving geldt. Die regelgeving behoort toe aan de oude gemeenten Groningen en Haren.
Daarom kan er op het grondgebied van de voormalige gemeente Ten Boer helemaal geen referendum gehouden worden. In de oude gemeenten Groningen en Haren kan dat theoretisch gezien wel.

Politiek verdeeld

Politieke partijen zijn verdeeld over de vraag of er weer referenda gehouden moeten kunnen worden in de stad. De VVD is er geen voorstander van, de SP, PVV en Stadspartij wel.
De PvdA wil alleen een raadgevend referendum. De sociaaldemocraten vinden bovendien niet dat de gemeenteraad erover gaat dat er een referendum over Diftar wordt gehouden. 'Dat bepalen onze inwoners, als er voldoende handtekeningen voor worden ingezameld', zegt raadslid Jan Pieter Loopstra.
D66, van oudsher een partij die voor het houden van referenda is, sprak zich tijdens een vergadering niet uit over het onderwerp. 

Afvalbeleid

De discussie rond het houden van een referendum is actueel omdat de SP graag een referendum wil houden over het afvalbeleid.
Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat het zogenoemde diftar-systeem vanaf 2021 wordt ingevoerd. Dat houdt in dat je als inwoner van de gemeente Groningen betaalt per keer dat je een (ondergrondse) vuilniscontainer gebruikt om restafval in te leveren.
In een eerdere versie van dit artikel stond dat de PvdA geen voorstander was van het houden van referenda in de gemeente Groningen: dat is de partij wel.