Teleurstelling over schaderegeling kleine gasvelden: 'Absurd'

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat kiest bij schades door kleine gasvelden niet voor dezelfde regeling als in Groningen: een omgekeerde bewijslast. Voor die gevallen komt er een Commissie Mijnbouwschade die een oordeel gaat vellen.

Volgens de minister hebben mensen rond de kleine velden minder grote schades en daardoor ook minder recht op schadevergoeding.

Vooral in het Noorden

Het Inter Provinciaal Overleg, samenwerkingsverband tussen alle provincies in Nederland, is teleurgesteld in minister Wiebes. De minister van Economische Zaken creëert rechtsongelijkheid tussen Groningers en omwonenden van kleine gasvelden in de rest van het land, stellen ze.

Het gaat over het voorstel voor de schaderegeling omwonenden van kleine velden. Onder Nederland liggen ruim 200 van dergelijke gasvelden, waarvan de meeste in het Noorden.

Ook de leden van stichting GasDrOvF, een samenwerking tussen verschillende bezorgde burgergroepen in Drenthe, Friesland en Overijssel, zijn bezorgd. Niet voor niets ook, meent de Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra.

'Minder rechten'

'Eigenlijk is het absurd. Want de maatschappijen zeggen: 'Er is niet zoveel aan de hand en een aardbeving komt eigenlijk nooit voor'. Dat je dan toch zóveel moeite moet doen om zo'n regeling te krijgen, gaat er bij mij als simpele bestuurder niet in.'

'Deze regeling zegt dat je minder schade en minder rechten hebt als je woont in dunbevolkt gebied. Maar wat heeft dat met mijn schade te maken?', vraagt Marijke Sterk van GasDrOvF zich af.

'Die wil ik nog steeds gewoon vergoed hebben. En daar zou ik niet meer moeite voor moeten doen dan iemand die in dichtbevolkt gebied woont.'

Rompslomp

Bovendien dreigt voor de kleine velden een bureaucratische rompslomp om schade aan te tonen, veel meer dan waar Groningers nu mee te maken krijgen als ze schade hebben door gaswinning.

In de regeling voor de kleine velden houden de gaswinners inspraak in de beoordeling van de schades. Daar gaat wel de onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade tussen zitten waar schademelders terecht kunnen.

Verhalen op mijnbouwbedrijven

Stelpstra wil dat de schade-uitkering via de Rijksoverheid loopt en de schade daarna verhaald wordt op de mijnbouwbedrijven. Wiebes laat nu de mijnbouwbedrijven de schade betalen. Alleen bij veel meldingen van schade in een gebied kunnen er nadere afspraken worden gemaakt dat de overheid uitkeert en de schade op de gaswinners verhaalt. Maar om tot zulke afspraken te komen, zitten die bedrijven ook weer aan tafel. En daar wil de Drentse gedeputeerde ze juist weg hebben.

Op donderdag 6 februari wordt in de Tweede Kamer gesproken over het voorstel voor een schaderegeling voor kleine velden.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt in een toelichting dat er rondom de kleine gasvelden nu gemiddeld vijftien tot twintig schadegevallen per jaar binnenkomen tegenover gemiddeld 28.000 schademeldingen uit Groningen.

Het ministerie wijst er bovendien op dat er in de zomer van 2020 een landelijk schadeloket komt waar de burger wordt 'ontzorgd'. De Commissie Mijnbouwschade neemt de bewijslast op zich. Volgens een woordvoerder van het ministerie hoeft een burger met schade het daardoor nooit meer op te nemen tegen een groot gaswinningsbedrijf.

Het nieuwe schadeloket geldt niet voor gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag in Norg. Daarvoor bestaat sinds maart 2018 de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).

Lees ook:

- Ook rest van Nederland hoeft schade door gaswinning niet te bewijzen

Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok ASSEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws