Waterschappen laten rioolslib tot brandstof verwerken

De verwerking van slib tot energie
De verwerking van slib tot energie © ANP
De waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's en Drents Overijsselse Delta laten de komende twintig jaar de eindverwerking van hun zuiveringsslib uitvoeren door het bedrijf Slibverwerking Noord Oost Nederland B.V.
In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het terugwinnen van energie, hergebruik van grondstoffen en milieueisen over transport.

Restproduct

Zuiveringsslib blijft over als restproduct van rioolwaterzuivering. Na ontwatering ontstaat zogeheten slibkoek waarvan biogranulaat wordt gemaakt.
Dat wordt gebruikt als brandstof om stroom te produceren. Door deze verwerkingsmethode wordt drieëneennhalf miljoen kubieke meter gas uitgespaard.

86.000 ton slibkoek

De drie waterschappen samen houden elk jaar zo'n 86.000 ton slibkoek over.