Groningen Airport Eelde verwacht dit jaar 1,3 miljoen euro verlies

Groningen Airport Eelde begroot dit jaar een tekort van 1,3 miljoen euro. Dat schrijven Burgemeester en Wethouders (B&W) van Groningen in een brief aan de gemeenteraad.

In de aandeelhoudersvergadering van 27 januari stelde de Raad van Commissarissen met interim-directeur Bart Schmeink dat er sprake is van een daling van de opbrengsten. Een teruglopend aantal chartervluchten en passagiers in combinatie met prijsdruk zit de luchthaven in de weg.

Routefonds raakt leeg

Voor 2020 richt de luchthaven zich vooral op het 'continueren van de bestaande strategische en commerciële koers'. Investeren in het opzetten van nieuwe lijnvluchten en zogeheten hubs blijft een doel, maar dat is volgens de Raad van Commissarissen lastig te realiseren.

'Hiertoe worden gesprekken met maatschappijen gevoerd, maar het restant van het budget in het Routefonds werkt daarin beperkend', staat in de brief. 'Van de oorspronkelijke 10 miljoen euro in het Routefonds resteert nog circa 2,8 miljoen euro.'

Het Routefonds werd in 2017 met 10 miljoen euro gevuld door de aandeelhouders om een hub-verbinding te realiseren en nieuwe lijnvluchten binnen te halen. Dat leek met de komst van de hub-verbindingen naar Kopenhagen en München aanvankelijk te lukken. Totdat vliegmaatschappij Nordica eind 2017 bekendmaakte Groningen Airport Eelde te verlaten, waardoor de hub-verbindingen weer verdwenen.

Nieuwe brandweerkazerne

Ook heeft de Raad van Commissarissen (RvC) bij de aandeelhouders (provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo) erop aangedrongen dat er een nieuwe brandweerkazerne moet komen. De huidige kazerne is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen.

De RvC roept de aandeelhouders op knopen door te hakken: 'Er is in de opvatting van de RvC een dringende noodzaak om op korte termijn tot uitvoering van het reeds genomen investeringsbesluit te komen. De RvC geeft aan dat het vanuit veiligheidsperspectief niet gewenst is om de investering in de brandweerkazerne nog langer uit te stellen.'

Aandelen

In diezelfde brief maakt het college van de gemeente Groningen bekend dat het geprobeerd heeft haar aandelen aan een andere partij te slijten. Dat is niet gelukt. Het college schrijft: 'De partij in kwestie heeft de aanbieding van de aandelen uiteindelijk niet tot een besluit tot overname van het aandelenbelang weten over te brengen. Dat is mogelijk mede te wijten aan het huidig presteren van Groningen Airport Eelde'.

Nieuwe interesse

De gemeente Groningen is wel voornemens alsnog een partij te vinden die de aandelen van de gemeente Groningen in Groningen Airport Eelde wil overnemen. Binnenkort volgt een gesprek met een 'potentieel geïnteresseerde partij.'

Lees ook:

- Groningen Airport Eelde enige vliegveld met dalend aantal passagiers
- Voormalig baas Connexxion begonnen als interim-directeur Airport Eelde

Meer over dit onderwerp:
groningenairporteelde GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws