Instellingen

Kan De Onlanden de zeldzame Noordse woelmuis redden?

De Noordse woelmuis
De Noordse woelmuis © Janus Verkerk/Saxifraga
Noordse woelmuizen zijn de zeldzaamste zoogdieren van ons land. Ze staan op het punt van uitsterven. Moeten ze uitgezet worden in natuurgebied De Onlanden?
'De Noordse woelmuis is in ons land wat de panda is voor China. Net zo bijzonder en net zo zeldzaam.'

Grote verantwoordelijkheid

Projectleider Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging is stellig tegenover RTV Drenthe: Nederland heeft een grote verantwoordelijkheid voor de Noordse woelmuis en we moeten er alles aan doen om dat dier te behouden.
Ze leven vooral in Noord-Europa en ten oosten van de Elbe. In ons land leeft een geïsoleerde populatie van een ondersoort die nergens anders voorkomt. Waarschijnlijk zijn ze hier zo'n tienduizend jaar geleden na de laatste ijstijd blijven hangen.

Moerassige leefgebieden

Noordse woelmuizen zijn bijzondere beesten. Ze leven op plekken waar andere woelmuizen niet kunnen leven: natte gebieden met een wisselende waterstand. Ze kunnen zich daar prima redden omdat ze goed kunnen zwemmen en een nest boven de grond maken. In drogere gebieden wordt de soort verdreven door andere woelmuizen en dan met name de aardmuis.
Voor een woelmuis zijn het goede trekkers, maar ze gaan meestal niet verder dan honderd meter, hooguit een kilometer
Wim van Boekel - De Onlanden
Ecoloog Nico Beemster uit Havelte doet in het Friese leefgebied van de Noordse woelmuis onderzoek naar de soort: 'In Friesland is de soort erg bedreigd, het is eigenlijk vijf voor twaalf. We vangen bijvoorbeeld nu dertien jaar muizen in het Sneekermeergebied en daar is de soort voor onze ogen verdwenen. We vangen hem daar niet meer de laatste twee jaar.'
Beemster vindt het hoog tijd om de Noordse woelmuis uit te zetten in gebieden die geschikt zijn. 'Dan denk ik aan het Lauwersmeergebied maar ook aan De Onlanden. Dat zijn natte gebieden met wisselende waterstanden die waarschijnlijk heel geschikt zijn voor de Noordse woelmuis.'

Nat, ruig en voedsel genoeg

Wim van Boekel onderzoekt al jaren de muizenstand in De Onlanden. Ook hij ziet mogelijkheden voor de Noordse woelmuis: 'Het is nat, het is ruig, er is voedsel genoeg en de waterstanden gaan het hele jaar sterk op en neer. In zo'n gebied kan hij zich prima redden.'
Probleem is dat De Onlanden onbereikbaar is voor de Noordse woelmuis: 'Voor een woelmuis zijn het goede trekkers, maar ze gaan meestal niet verder dan honderd meter, hooguit een kilometer.'

Uitzetten

En dus zouden de Noordse woelmuizen uitgezet moeten worden. Maar dat gaat niet zomaar. Het zijn zwaar beschermde dieren en er moeten allerlei vergunningen voor worden afgegeven.
Volgens Maurice La Haye moet er nu wel echt wat gebeuren: 'We zien de Noordse woelmuis de laatste jaren uit steeds meer gebieden verdwijnen. Tegelijkertijd maken we nieuwe natte natuur en dat is geschikt leefgebied. Alleen: ze kunnen die gebieden niet bereiken. Dus moeten we ze een handje helpen.'