Aannemers en Rijk zetten handtekening onder Groninger Bouwakkoord

Een huis in onze provincie in de stutten
Een huis in onze provincie in de stutten © RTV Noord/Goos de Boer
Groningers wiens huis aardbevingsbestendig wordt gemaakt, hoeven straks minder lang te wachten voordat zij weer veilig kunnen wonen. Dat is het doel van het Groninger Bouwakkoord dat zes bouwbedrijven en het Rijk woensdag sluiten.
Een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Groningen bevestigt dat de bouwers en het ministerie van Binnenlandse Zaken woensdagochtend om 10:00 uur hun handtekening zetten onder het akkoord.

Deskundigheid

Onderdeel van de plannen die de aannemers hebben, is dat er met hun deskundigheid wordt gekeken hoe een woning aardbevingsbestendig wordt. Zonder dat constructeurs dat uitgebreid doen door een woning te toetsen aan de zogenoemde Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR). Dat is de veiligheidsnorm waaraan woningen moeten voldoen. 
Het ministerie van Economische Zaken wil dat toch van tevoren wordt bepaald wat er precies moet gebeuren om een woning veilig te maken. Maar dit proces kost meer tijd.

Snel aan de slag

De aannemers willen graag snel aan de slag en achteraf controleren of een woning aan de veiligheidsnorm voldoet. Is dat niet het geval, dan wordt dit alsnog gedaan. Volgens de aannemers hoeft hiervoor niet opnieuw heel het huis over de kop, omdat het dan maar om kleine aanpassingen gaat.
Door een woning niet van a tot z onder de loep te nemen, hopen ze dat het veilig maken van een huis met een half jaar kan worden versneld. In de huidige situatie duurt het in het gunstigste geval een jaar voordat er überhaupt kan worden begonnen met versterking. 

Maatregelen

Het Groninger Bouwakkoord is onderdeel van een aantal maatregelen die het Rijk, provincie, gemeenten en de Nationaal Coördinator Groningen onlangs hebben genomen. Het akkoord houdt onder meer in dat zes regionale aannemers een projectbureau opzetten dat het werk verdeelt. 
Door deze aanpak hebben ze meer garantie op een constante stroom aan opdrachten. Dat is tot nu toe door de haperende versterkingsoperatie een probleem geweest voor aannemers. Door het grillige verloop van de klus en steeds veranderende spelregels weten bouwers vaak niet waar ze aan toe zijn.

Vijfduizend woningen

In totaal staan bijna vijfduizend woningen in de wachtrij om versterkt te worden. In februari wordt gestart met de eerste 250 huizen die bij wijze van proef op de nieuwe manier worden versterkt. 

Europese Unie

Door het opzetten van een eigen bureau, hoeven aannemers niet meer aan Europese Aanbestedingsregels te voldoen. Deze processen kosten veel tijd. Hiervoor is eigenlijk toestemming van de Europese Unie nodig.
Volgens ingewijden is er nu voor gekozen om het Groninger Bouwakkoord als proef uit te voeren, zodat er meer speelruimte is, zonder dat de overheid en de aannemers op de vingers worden getikt door de EU. 
Huiseigenaren hebben straks zelf de keuze of ze voor deze nieuwe aanpak gaan of dat ze hun woning op de traditionele manier laten versterken. Huurders komen niet voor de nieuwe manier van werken in aanmerking. Woningcorporaties kunnen zelf aannemers kiezen die hun panden versterken.